Akbank

Sürdürülebilir uzun vadeli hissedar değerini hız kesmeden artırmak

2021 yılı Akbank’ın başarılı sonuçlar elde ettiği ve aynı zamanda değişimin proaktif bir yaklaşımla içselleştirilmeye devam edildiği bir yıl oldu.

Üstün bir finansal güç ve operasyonel esneklik

Küresel enflasyonun yüksek seyrettiği zorlu makro ortama ve süregelen pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Akbank, finansal gücünü ve operasyonel dayanıklılığını koruyarak yılı başarıyla tamamladı.

2021 yılında Akbank’ın ekonomiye sağladığı kredi desteği 397 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 485 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam mevduat 454 milyar TL’ye, aktifler ise 763 milyar TL’ye çıktı. Bu yapıdan aldığı güçle Akbank, reel sektörün gelişimine işletmelere sağladığı kredilerle destek olmaya devam etti. Akbank, 4 milyar 513 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 12 milyar 127 milyon TL konsolide net kâr açıkladı.

Güçlü TL kredi büyümesi, menkul kıymet portföyünde proaktif konumlandırma ve genel olarak ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü artış, Bankanın sağlam ana faaliyet performansında etkili oldu. Aynı zamanda, dönem boyunca ihtiyatlı risk disiplini sayesinde net kredi maliyeti beklenenden önemli ölçüde daha iyi gerçekleşti. Sonuç olarak Banka, %21,1’lik sermaye yeterlilik oranıyla sektördeki en güçlü sermaye yapılarından birine sahip olmaya devam ederken, yılın tamamında %17,9 özkaynak kârlılığı sağladı. Sağlam sermaye tamponları, benzeri görülmemiş zorluklara ve oynaklığa karşı bir kalkan görevi gördü ve sürdürülebilir kârlı büyüme için fırsat yarattı. Akbank, ihtiyatlı aktif-pasif yönetimi, sağlam likidite, disiplinli risk yönetimi, düşük maliyet tabanı ve gelişmiş dijital yetenekleri ile sürdürülebilir uzun vadeli hissedar değerini artırmaya devam edecektir.

Grup stratejisine değer katmada üç temel öncelik

Akbank, sektördeki önemli fırsatlara dayanarak üç temel öncelik belirlemiştir: Birincisi, bankanın temel müşteri tabanını korurken büyümektir. Bu öncelik, gelişen beklentiler ve teknoloji için daha verimli etkileşim modelleri tasarlamayı ve müşteri tabanını daha da genişletmek için satış yeteneklerini ilerletmek ve derinleştirmek için iş kanallarını ve kaynaklarını optimize etmeyi içerir.

İkinci öncelik, müşterinin yaşam döngüsünün daha önemli bir bölümünde yer almak amacıyla iş modelinde yenilikçi uygulamalar gerçekleştirmektir. Dijital bankacılık, ödeme hizmetleri, entegre platformlar ve yeni ticari dikeyler gibi iş alanları 2021’de önemli yeni girişimlere tanıklık etti. 2022’de Akbank’ın bu çabaları daha da hızlanacaktır.

Son olarak, tüm dönüşüm girişimleri, gelişmiş analitik yetenekler, en son teknoloji ve altyapı gerektirecektir. Bunlara ek olarak, rekabetçi bir yetenek havuzu, kurum için destekleyici bir kültür ve marka ve kurumsal iletişim çalışmaları gibi sağlam temeller ve kolaylaştırıcılara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürdürülebilirliğin tüm operasyonlara daha fazla entegrasyonu

Sektörü şekillendiren bir diğer önemli itici güç ise sürdürülebilirliktir. Daha yeşil, daha kapsayıcı bir ekonomiye dönüşmek, tüm sektörlerde ve işletmelerde kapsamlı yatırımlar ve yapısal değişimler gerektirecektir. 2021’de Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylama kararı da bu açıdan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bankacılık sektörü, ekonomilerin ve işletmelerin bu dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmada özel bir role sahiptir.

Akbank, “Türkiye’yi geleceğe taşıyan lider banka olmak” vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine daha fazla entegre etmek için 2021 yılında büyük bir dönüşüm başlattı. Bu girişim, Sürdürülebilir Finans, Ekosistem Yönetimi, İnsan ve Kültür ve İklim Değişikliği olmak üzere dört alana odaklandı. Bu dört alandaki çalışmalar, bankanın güçlü finansal performansı ve entegre yönetişim yaklaşımıyla desteklenmektedir. Ölçülebilir sağlam hedefler ve sürdürülebilirlik eylem planının tutarlı bir şekilde uygulanması sayesinde Akbank, önde gelen Sürdürülebilirlik Endekslerindeki puanlarını artırmıştır. Akbank’ın MSCI ESG notu iki not artarak BBB’ye yükseltilirken, Sustainalytics değerlendirmesini “Düşük Risk” kategorisine yükselmiştir.

Hızla değişen bir dünyada bankacılık

Küresel bankacılığın görünümüne dair anlayış ve beklentiler, eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçerek tamamen değişti.

Söz vermek veya taahhütte bulunmak artık yeterli değil: sorumlu bankalar iklim kriziyle doğrudan yüzleşmeli ve özellikle sosyal etki söz konusu olduğunda, tüm paydaşlarına taahhütlerini gerçekten yerine getirmelidir.

Gelecek: daha yüksek kârlılık, daha sert rekabet

2022’ye baktığımızda, küresel ekonomi toparlanma belirtileri göstermektedir. Pandemi, yeni varyantlar ve arz krizinde belirsizlikler sürse de, merkez bankalarının genişlemeci maliye politikalarını terk edecekleri konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Küresel bankacılık sektörünün gelir yaratmak için daha zorlu bir rekabetle karşı karşıya olsa da daha yüksek kârlılık sağlaması beklenmektedir.

Entegre bir dijital ekosistem

Bankacılık sektörü için fintech’ler, e-ticaret ve telekomünikasyon gibi yakın sektörlerle stratejik ortaklıklar ve rekabet her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Türkiye’de açık bankacılık, dijital bankacılık ve hizmet bankacılığı modeline ilişkin regülasyonlardaki değişiklikler, bankaların iş modellerinde etkili bir değişim sağlamak ve rekabet ortamının gelecekteki zorluklarına hazırlanmak için seçenekler sunmaktadır. Bankalar, uzmanlıklarının ve fazla kapasitelerinin bir kısmını bankacılıkta bir hizmet modeli olarak kullanabilirler ya da bankacılıkta farklı hizmet sağlayıcılar için bir platform modeli olarak bir merkez haline gelebilirler. Alternatif olarak, tamamen dijital bir banka kurabilirler.

Büyük teknoloji ve e-ticaret şirketlerinin entegre bir dijital ekosistemi oluşturma ve müşterilerinin hayatlarının bir parçası olmaktaki başarılarına eş değer performans gösterebilecek oyuncular, bankalardır. Bankaların özellikle güvene dayalı ve köklü müşteri ilişkileri, bu konuda avantaj sağlamaktadır. Akbank Lab, Akbank’ın fintech’ler ve girişim ekosisteminin geri kalanıyla olan iş ortaklıklarını kolaylaştıran aktör olmaya devam edecektir.

Çift odaklı strateji

Akbank, temel önceliklerini yapılandırmak ve hedeflerine ulaşmak için “Bugünün Akbank’ı” ve “Geleceği Şekillendir” olmak üzere iki odaklı bir strateji geliştirmiştir. “Bugünün Akbank’ı “, mevcut veya kısa vadeye, risk ve getiri odaklı sağlam büyümenin günlük gereksinimlerine, müşteri tabanının genişletilmesi ve etkinleştirilmesine, zorlu piyasa koşullarında sermaye yapısının sağlam kalacak şekilde yönetilmesine, sınıfının en iyisi verimlilik ve sürdürülebilir yüksek kârlılık ve paydaş değeri yaratma standardının korunmasına odaklanmaktadır.

Üstün bir müşteri deneyimi yaratmak ve sürdürmek, dijitalleşme ve gelişmiş analitikten yararlanmak ve Akbank’ın öncü konumunda kalmasını sağlayacak iş modellerine, çalışma ortamına ve insana yatırım çok önemli olduğundan, “Geleceği Şekillendir” stratejisi “Bugünün Akbank’ı” stratejisiyle birlikte gerçekleştirilmektedir.

2025 yılına kadar operasyonel karbon nötr olma hedefi

2021 yılında 4 eksenli sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda uzun vadeli, eyleme geçirilebilir hedefler belirleyen ve açıklayan Akbank, bilançonun her iki tarafında taahhütlerini duyuran ilk Türk bankası oldu.

Bu hedefler arasında; 2030 yılına kadar sürdürülebilir kredi miktarını 200 milyar TL’ye, sürdürülebilir yatırım fonlarını 15 milyar TL’ye çıkarmak ve 2025 yılına kadar operasyonel emisyonları ortadan kaldırarak karbon nötr bir banka olmak yer almaktadır. 2022 ve sonrasında banka bu uzun vadeli hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edecektir. Bunu yaparken banka, yeşil dönüşümün sunduğu fırsatları değerlendirmeyi, sosyal, çevresel ve iklimle ilgili risklerini daha da azaltmayı hedeflemektedir.

Akbank, düşük karbonlu bir ekonominin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunarak, sürdürülebilir finans alanında kendini ilk tercih edilen banka olarak konumlandıracaktır.

Pandemide normalleşmenin yaşandığı 2021 yılında deneyimlenen yeni piyasa koşullarında, Sabancı Topluluğu’nun finansal hizmetler şirketleri stratejik, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlerde bulunurken müşterilerine sınıfının en iyisi hizmet deneyimini sunmaya devam etti.

 • GENEL MÜDÜR

  Hakan Binbaşgil

 • ADRES

  Sabancı Center 34330 4. Levent - İSTANBUL

 • TELEFON

  0212-385 55 55

 • FAKS

  0212-269 73 83

Web Sitesine Git