Çimsa

Üretim, satış ve dağıtım ağımızı optimize ederek ve genişleterek ana faaliyetlerimizi büyütüyoruz

Yapı Malzemeleri Grubu, daima müşteri odaklı yaklaşımı, Ar‑Ge imkânları, işbirlikleri ve stratejik dağıtım ağı vasıtasıyla müşterilerinin tercih ettiği bir yapı malzemeleri çözüm sağlayıcısıdır.

Sürdürülebilir bir şekilde tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak, kârlılığı artırmak ve müşteri memnuniyetini iyileştirmek için ağımızı daha da büyütmek ve optimize etmek grubumuzun ana amaçlarındandır. Bu ağ optimizasyonu stratejisi kapsamında, Akçansa’nın Karçimsa öğütme tesisi 2021 yılının son çeyreğinde elden çıkarılmıştır.

Buñol Fabrikası’nın üretim ve satış ağına dâhil olması

Sabancı Topluluğu’nun beyaz çimento sektöründe lider bir küresel oyuncu olma uzun vadeli stratejisi doğrultusunda, Sabancı Holding’in finansal gücünün Çimsa’nın operasyonel ve teknik yetkinlikleriyle birleştirilmesiyle 2020 yılında Çimsa Sabancı Cement BV kurulmuştur.

Temmuz 2021’de İspanya’da Avrupa’nın en büyük beyaz çimento fabrikası olan Buñol’un satın alınmasıyla beyaz çimento iş kolunun küreselleşmesinde önemli bir adım atılmıştır.

Buñol Fabrikası, Topluluğumuz için önemli bir stratejik satın alımdır. Tesis, dünyanın en büyük ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen beyaz çimento pazarlarından biri olan İspanya gibi stratejik bir konumda yer almaktadır.

Bu satın alma ile birlikte Topluluğumuz, kapasite açısından batı yarım kürenin en büyük beyaz çimento oyuncusu konumuna gelmiştir. Grubumuz, Orta, Güney Amerika ve Avrupa da dâhil olmak üzere tüm bölgelerde, coğrafi alanını genişletmek, müşterilere daha da yakınlaşmak ve beyaz çimento kullanıcılarının bir numaralı tercihi olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Tam kapasite kullanımı ile hem Türkiye pazarında hem de ihracat pazarlarında güçlü büyüme

Türk Çimento Birliği’nin yayınladığı rakamlara göre, Türkiye’nin çimento talebi 2020’de kaydedilen %21’lik güçlü büyümenin ardından 2021’de de %8 artış göstermiştir. Özellikle 2021 yılının ilk yarısında iç pazarda baz etkisinin de desteğiyle tüketimde %25’lik bir artış yaşamıştır.

2020 yılında 30 milyon tonu aşan ihracat miktarı, 2021 yılında da bu seviyeye ulaşmıştır. Ancak ihracat dağılımının klinkerden çimentoya daha fazla kayması, Türk çimento sektöründeki satış gelirlerini arttırmıştır. ABD en büyük çimento ithalatçısı olurken, Batı Afrika klinker ihracatçılarının ana pazarlarından olmuştur.

Küresel enerji krizi ve Türkiye’deki döviz kuru dalgalanması nedeniyle artan enerji maliyetlerine rağmen, yapı malzemeleri şirketlerimiz, lojistik ağlarının avantajını kullanırken, önemli verimlilik iyileştirmeleri ve alternatif hammadde ve yakıt kullanımını artırarak fark yaratmayı başarmışlardır.

Türk çimento sektörü tarihinde kendi rekorunu kıran şirketlerimiz, Mersin, Çanakkale ve Ambarlı lokasyonlarının sunduğu lojistik avantajlar sayesinde 2021 yılında 7,1 milyon ton ihracat gerçekleştirmiştir.

Uzun vadeli müşteri portföyüne hizmet veren etkin dağıtım ağı ve liman işletmeciliği yetkinlikleri ile önemli ihracat pazarlarında faaliyet gösteren yapı malzemeleri şirketlerimiz, 2021 yılında yıllık %69 artışla 3,4 milyar TL kombine ihracat geliri kaydederek Türkiye’nin ticaret dengesine katkıda bulunmuştur. Özellikle dünyanın en büyük ve sürekli büyüyen pazarlarından olan ABD’nin çimento tedarikçi olunması bu başarıya önemli bir katkı vermiştir.

Ayrıca niş ürünümüz olan Kalsiyum Alüminatlı Çimento, 2021 yılında %100 kapasite kullanımına ulaşırken, satış rekoru kırarak grubumuza önemli döviz geliri sağlamıştır.

Sürdürülebilirlik odaklı bir iş modeli

Sürdürülebilirlikle ilgili çözümler, 2021 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi Yapı Malzemeleri Grubunun odak noktası olmuştur ve bundan sonraki süreçte de olmaya devam edecektir. 2021 yılında Grup şirketlerimiz alternatif yakıt, alternatif hammadde kullanımlarını artırma ve klinker kullanım oranlarını düşürme konusunda hedeflerini aşmıştır. Grubumuz özellikle alternatif yakıt kullanım oranını ortalama %16’ya çıkararak üretimde daha az fosil yakıt tüketmiştir. Ayrıca fabrikalarımızda devam eden sürdürülebilirlik yatırımlarının tamamlanması ile birlikte önümüzdeki yıllarda alternatif yakıtların toplam yakıt kullanımı içindeki oranının şirketlerimizde %25’i geçmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan, klinker kullanım oranını azaltmak, Grubumuzun dekarbonizasyon stratejisinin önemli bir parçasıdır. Grubumuzda başlatılan “Klinker Tasarrufu” projesi ile 2021 yılında 200.000 tonun üzerinde klinker tasarrufu sağlamıştır.

Şirketlerimiz, daha çevre dostu şirketler olmaya odaklanan stratejik bir yönelim ile su kullanımı ve iklim değişikliği konusunda Türkiye’deki lider konumlarını koruyarak CDP puanlarını artırmıştır.

Katma değerli ürünlerin gelirden aldığı paydaki artış

Geniş çimento ürünleri portföyümüz, portland çimentosundan, düşük alkali çimentoya ve kalsiyum alüminatlı çimentoya kadar uzanmaktadır. Bu geniş çimento portföyü, bizi dünyada tüm ana çimento türlerini üreten iki gruptan biri konumuna getirmektedir.

Şirketlerimiz, fabrikalarımızda üretilen her üründe müşterilerimize en fazla katma değeri yaratmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çelik sektörünün ihtiyaçlarına hizmet eden yeni özel kalsiyum alüminat çimentosu ürünü “DURO”nun lansmanı yapılmış ve ilk kez ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Yakınsak alanlardaki fırsatlar

Buñol’un satın alınmasına ilişkin birleşme sonrası entegrasyon süreci 2021 yılı sonunda tamamlanmıştır. Hızlı kazanımlar belirlenerek sürecin başlamasıyla birlikte anında elde edilirken, Mersin ve Eskişehir beyaz çimento fabrikaları ile lojistik sinerjilerin hayata geçirilmesine de başlanmıştır. Bu sinerjilerin tüm faydalarının 2022 ve sonrasında yakalanması planlanmaktadır.

Öte yandan, çeşitli Sabancı Holding şirketlerinden yetenekleri bir araya getiren iş geliştirme programlarımız xTeams ve xChallengers, 2021’de Yapı Malzemeleri için yakınsak iş kollarını keşfetmek amacı ile çeşitli projeler üzerinde çalışmış ve bu çalışmalar, daha sürdürülebilir üretim ve dağıtım süreçleri ve geleceğin binaları için yeni nesil sürdürülebilir yapı malzemelerine odaklanmıştır.

2022 ve sonrası: Küresel bir sürdürülebilir yapı malzemeleri portföyüne dönüşmek

Yapı Malzemeleri Stratejik İş Birimi, önümüzdeki yıllarda da büyümeye ve küresel bir sürdürülebilir yapı malzemeleri portföyüne dönüşmeye odaklanacaktır. Sürdürülebilirlik, Yapı Malzemeleri Stratejik İş Birimi’nin temel bileşeni konumunda bulunmaktadır.

Sabancı Holding’in 2050 yılı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çimento iş kolumuz, alternatif hammadde kullanımını artırarak klinker oranını düşürmekten alternatif yakıt kullanımını önemli ölçüde artırmaya kadar çeşitli projeleri içeren bir CO2 yol haritası belirlemiştir.

Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerimiz, 2022 yılında alternatif yakıt kullanımlarını artırmak için katma değeri yüksek dijital dönüşüm projelerine öncelik vermeye devam edecek olup, bu kapsamda, enerji kullanımında verimliliği artırmak için akıllı fabrika sistemleri ve bulut çözümlerini içeren çalışmalarına hızla devam edecektir.

 • GENEL MÜDÜR

  Umut Zenar

 • ADRES

  Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
  No: 1 Kat: 23-24, 34750 Ataşehir

 • TELEFON

  +90 216 651 53 00

 • FAKS

  + 90 216 651 14 15

Web Sitesine Git