Enerjisa Enerji A.Ş.

Türkiye elektrik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Enerjisa, Türkiye’nin büyüyen ve gelişen elektrik piyasasının elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolundaki faaliyetlerini verimli ve dinamik portföy yönetimi esasıyla, rekabetçilik, sürdürülebilirlik, insan ve operasyonel mükemmellik odaklı olarak yürütmektedir. Enerjisa, başta enerji tüketicileri olmak üzere tüm paydaşlarına değer yaratmakta ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyüme hedeflerini desteklemektedir.

Enerjisa, dağıtım iş alanında, Türkiye’de yüzde 25 pazar payı ile 14 ilde 20,9 milyon kişinin elektrik enerjisine erişimini sağlamaktadır. Teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımları ile müşterileri için özel çözüm ve hizmetler geliştirmektedir. Sorumluluk bölgesinde insan, çözüm ve inovasyon odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, “yeni enerji geleceğini” gözeterek yalnızca bugünün operasyon için değil, geleceğin şebekesi için planlamalarını hayata geçirmektedir. Bilişim çağı ile akıllı iletişim teknolojilerinin elektrik dağıtım sektöründe verimliliği artırmak için kullanılabileceğinin görülmesi ile ortaya çıkan Akıllı Şebekeler kavramını ve beraberinde getirdiği yeni iş modellerini iş süreçlerine dahil etmektedir.

Enerjisa satış iş alanında ise, 9,6 milyon abonelik sözleşmesiyle 20 milyondan fazla kullanıcıya farklı kanallardan hizmet vererek, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, elektrik tedariğine değer yaratmaktadır. Enerjisa, satış kanallarını geliştirirken aynı zamanda müşterilerinin hayatını kolaylaştıran projelere de yatırım yapmaya devam etmektedir.

Müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği çözümlerle Enerjisa, Türk halkının elektrikle ilişkisini yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadır. Enerjisa “faaliyete geçirdiği “Enerjini koru” kampanyasıyla da, Türkiye enerji sektörü için büyük önem taşıyan enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik öncü bir adım atmıştır.
Enerjisa, elektrik sektöründe sürdürülebilirliği verimlilik ile çevrenin korunması ve enerjinin sürdürülebilir kılınması yönünde ele almaktadır.

9 yıldır sektörünün ‘En Beğenilen Şirketi’ seçilen Enerjisa, yarattığı çalışan bağlılığı, liderlik, performans kültürü ile 2016 yılında ‘En İyi İşyeri Ödülü’ne layık görülmüştür. Enerjisa, halkın oylarıyla belirlenen The ONE Awards’ta sektördeki itibarını en çok artıran marka ödülünü kazanırken, Türkiye İtibar Akademisi’nin 2016 Türkiye İtibar Araştırması’nda, Türkiye enerji sektöründe 3. defa "Türkiye'nin En İtibarlı Markası" seçilmiştir.

2015 yılında, bu projemizle JCI'ın düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri yarışmasında 'En İyi KSS Projesi Ödülü'nü alırken; 2016 Stevie Ödülleri programında 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü'ne de layık görüldük.    

Daha fazla bilgi için: https://www.enerjisa.com.tr/

Elektrik Dağıtım Faaliyetleri

Elektrik dağıtımında 14 ilde hizmet sağlamakta olan Enerjisa, her 4 kişiden 1’inin elektrik enerjisine erişiminin altyapısını sağlayan sağlamaktadır. Sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışında; insan, çözüm, inovasyon ve verimlilik odaklı yatırımları ile dağıtım sektöründe öncü rol üstlenmektedir.

2009 yılında Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi devralarak sektördeki ilk elektrik dağıtım özelleştirme ihalesi kazanan Enerjisa, 2013 yılında AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ’ı da devralarak elektrik dağıtım sektöründe 20 milyon kişinin elektrik enerjisine erişimini sağlamaktadır. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde bulunan 14 ilde (İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis ve Osmaniye) elektrik dağıtım faaliyetini yürütmektedir.  

Enerjisa dağıtım şirketleri 14 ilde dağıtım şebekesinin iyileşmesi adına bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam ederken, geleceğin şebekesi için Ar- Ge projeleri üretmektedir. Bu kapsamda yürüttüğü Krita, İnsansız Hava Aracı, SEAS ve birçok farklı Akıllı Şebeke projesi ile yeni enerji geleceğine çözüm üretecek çalışmalarına devam etmektedir. 
 
2017 yılında uygulaması tamamlanacak Türkiye’nin ilk akıllı şehir projesi olma özelliğini taşıyan ve bütçesi 3.6 milyon TL olarak planlanan KRİTA (Akıllı Şehirlerde Kritik Altyapıların Yönetimi), Toroslar EDAŞ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile EPDK AR-GE fonu ile yürütülmektedir. Projede elektrik altyapısını iyileştirme ve yenileme çalışmaları, park alanında güneş enerjisi üretim sistemleri kurulumu, enerji depolama pilot sistemi kurulumu ve elektrikli şarj altyapısı kurulumunu içermektedir. Bu sistemlere ek olarak park alanı içerisinde gürültü ve hareket sensörlerine sahip akıllı aydınlatma uygulaması da gerçekleştirilecektir. 
 
2016 yılında saha çalışmalarının yürütüldüğü elektrik dağıtım sektörüne özgü İnsansız Hava Aracı (İHA) projesi ile yerli prototip üretilmiştir. İHA projesi ile dağıtım şebekesindeki elektrik hatlarındaki arızaların yerini ve türünü tespit ederken enerji teminini hızla sağlamayı hedeflemektedir. Proje ile iş sağlığı ve güvenliğini, zorlu koşullarda hizmet kalitesi ve çalışma veriminde iyileştirme sağlanacaktır.
 
SEAS (Akıllı Enerji Farkındalık Sistemleri) projesi ise Türkiye Elektrik Dağıtım sektörünün ilk Avrupa birliği projesidir. Projenin ilk mikro-şebeke demonstrasyon alanı Başkent EDAŞ öncülüğünde oluşturulmaktadır. Proje ile enerji tüketiminin kontrol edilmesi, izlenmesi ve tahmin edilmesini sağlayacak araçların geliştirilmesi ile verimsiz enerji tüketiminin önüne geçmek hedeflenmektedir. 

EPDK’nın desteği ve Başkent EDAŞ’ın proje koordinasyonunda yürütülen ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ2023)’; Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımlayacak olan yol haritasının hazırlanmasını amaçlamaktadır. 
 
Enerjisa, Başkent, Ayedaş ve Toroslar dağıtım bölgelerinde şebeke yatırımları ile birlikte SCADA, CBS, OSOS, İşgücü Yönetim Sistemi, SAP tabanlı yeni bilgi sistemleri altyapısı projeleri ve Ar-Ge çalışmaları ile dağıtım sistemi kullanıcılarına Avrupa standartlarında dağıtım hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Elektrik Satış Faaliyetleri

2015 yılı içinde Türkiye elektrik enerjisi sektöründe müşteri odaklı yeni bir dönem başlatan Enerjisa, müşterilerine sunduğu hizmetin özünde onların yaşam kalitelerini artırmak, dünya standartlarına ulaştırmak yer almaktadır. 

Enerjisa Elektrik Satış Şirketleri, 9 milyon müşterisi ile yaklaşık 20 milyon nüfusun elektrik tedarikçisi konumundadır. Nihai tüketicilere yönelik elektrik satış aktivitelerini elektrik tedarik lisansına sahip şirketleri vasıtasıyla gerçekleştiren Enerjisa, pazarın en büyük tedarikçilerden biridir.
Hane halkından, küçük veya büyük ölçekteki işletmelere kadar tüm müşterilerine yenilikçi özel ürün ve hizmetler üreten Enerjisa, yüksek teknolojiye dayalı altyapısı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmektedir.
Hayata geçirilen yatırımlar ile elektrik perakende sektöründe en gelişmiş bilgi sistemleri donanım ve uygulama altyapısı kullanılmaktadır. Elektrik perakende pazarının serbestleşme sürecinde hem müşteri hem de pazarın ihtiyaçlarını tanımlayarak serbest tüketici limitinin sıfırlanması ve piyasanın daha rekabetçi bir nitelik kazanması süreci için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Enerjisa, Türk halkının elektrikle ilişkisini yeniden şekillendirmek amacıyla “Türkiye’nin Enerjisi” olarak 2016 yılında faaliyete geçirdiği “Enerjini koru” kampanyasıyla, Türkiye enerji sektörü için büyük önem taşıyan enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik öncü bir adım atmıştır. 

Enerjisa, bir yandan Enerjini Koru hareketi ile tüm Türkiye’ye enerji tasarrufu bilincini aşılayacak bilgilendirmeler sunarken bir yandan da dijital kanallar, teknoloji ve ürün geliştirmeyi içeren geniş bir yelpazede müşterilerine değer yaratacak çözümleri geliştirmek üzere yatırımlarını sürdürmektedir.

Hayata geçirilen yatırımlar ile elektrik enerjisi satış sektöründe en gelişmiş bilgi sistemleri donanım ve uygulama altyapısı kullanılmaktadır. Enerjisa, elektrik enerjisi satış pazarının serbestleşme sürecinde hem müşteri hem de pazarın ihtiyaçlarını tanımlayarak serbest tüketici limitinin sıfırlanması ve piyasanın daha rekabetçi bir nitelik kazanması sürecine ilişkin çabaları desteklemektedir. 

 • CEO

  Murat Pınar

 • ADRES

  Enerjisa Enerji A.Ş.

  Sabancı Center Kule II

  34330 4. Levent - İSTANBUL

 • TELEFON

  0212 385 88 66

 • FAKS

  0 212 284 18 41

Web Sitesine Git