Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., elektrik üretimi ve ticaretinden oluşan 2 ana iş kolunda büyük bir portföy yönetmektedir. Birbirinden farklı dinamikleri olan, aynı zamanda entegre olarak değer yaratan bu faaliyetleri verimli ve esnek bir portföy stratejisini esas alarak, operasyonel mükemmellik odaklı yürütmektedir. Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş, sektördeki fırsatları değerlendirerek ortaklarına, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve topluma değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Yaklaşık 3.600 MW kurulu güce sahip verimli ve çevre ile uyumlu santralleri, güneş enerjisi santral projeleri de olmak üzere yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığı karbon azaltım fırsatları, teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımları ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktadır. Portföyünün yüzde 44’ünü doğalgaz, yüzde 37’sini hidroelektrik, yüzde 13’ünü linyit ve yüzde 6’sını da rüzgar santralleri oluşturan Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş’nin 2017 yılının ilk yarısında portföyünde ürettiği enerjinin %56’lık bölümü milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Elektrik üretiminin yanı sıra, ticaret şirketi ile enerji ticaretinin lider oyuncusu olarak, çeşitlendirilmiş üretim portföyünü vadeli piyasalar, gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasasında optimize ederek hissedarlarına; sanal santral, kapasite kiralama ve dengeleme hizmetleri gibi yapılandırılmış ürünlerle de iş ortaklarına değer yaratmaktadır.

Web site: https://www.enerjisauretim.com.tr/

Elektrik Üretim Faaliyetleri

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve enerji ithalat faturasının azaltılmasına önemli katkı sağlayacak yatırımlar gerçekleştiren Enerjisa Üretim A.Ş., 2016 yılı sonu itibarıyla 3600 MW’a ulaşan kapasitesi ile kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, dengeli, yüksek verimli bir üretim portföyünü yönetmektedir.

Elektrik sektöründe kaliteli ve güvenilir enerji tedarikçisi ihtiyacını karşılamak ve yeni iş olanaklarını değerlendiren Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., 2016 yılı sonu itibarıyla doğal gaz kombine çevrim santralleri, hidroelektrik üretim santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve linyit santrali ile yaklaşık 3.600 MW kurulu güce sahiptir.

Enerji kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, verimli ve rekabetçi üretim portföyü ile değer yaratan Enerjisa’nın işletmedeki kurulu gücü içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasitenin payı 2016 yılı sonunda %56’ya ulaşmıştır.

Santral yatırımlarında ve operasyonlarında etkin, verimli ve çevre ile uyumlu teknolojileri kullanan Enerjisa, piyasa şartlarına adapte olabilen esnek portföy yapısı ile Türkiye elektrik sektöründe arz güvenliğine ve büyümenin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamaktadır

Elektrik Ticaret Faaliyetleri

Şirket, piyasa düzenlemeleri ve Şirket içi risk yönetimi dahilinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti yapmaktadır. Şirket, toptan satışın yanı sıra elektrik tüketimi yüksek olan müşteriler için ticari ürünler sunmaktadır.

Elektrik enerjisi ve kapasite ticareti faaliyetlerini, gün öncesi, gün içi ve dengeleme piyasasındaki operasyonları, santrallerin üretim optimizasyonlarını ve Enerjisa Satış şirketinin elektrik tedariğini gerçekleştiren Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş, toptan ticaretin yanı sıra elektrik piyasa değişkenlerinin etkilerinin tahmininde ve analizinde kullanılan sayısal modeller de geliştirerek şirketin kısa ve uzun vadeli kararlarına ve stratejilerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, çeşitli portföylerdeki diğer piyasa katılımcılarına dengeleme hizmetleri ve pazar erişimi gibi yapılandırılmış yeni ticari ürünler sunmaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır ötesi elektrik ticareti yaparak bölgesel bir oyuncu olunması hedefi kapsamında diğer sınır ötesi iş fırsatlarını da yakından değerlendirmektedir.

Enerjisa’nın yenilenebilir enerji santrallerinin karbon kredilerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılmış karbon kredilerinin ticareti ile karbon piyasasında da yer almaktadır.

 • CEO

  İhsan Erbil Bayçöl

 • ADRES

  Enerjisa Enerji A.Ş.

  Sabancı Center Kule II

  34330 4. Levent - İSTANBUL

 • TELEFON

  0 212 385 88 66

 • FAKS

  0212385 8855

Web Sitesine Git