Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi, 23. Akademik Yılında dünyada öncü bir araştırma üniversitesi olma vizyonu ve geleceğe yön veren pek çok uygulamalı stratejik çalışmalarıyla; evrensel değerlere sahip, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm üretmeye odaklı, birlikte yaratma ve geliştirmeyi benimsemiş, öğrenmeyi öğrenen, sürekli gelişime açık ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi’ne Araştırma Üniversitesi unvanı

Yükseköğretim Kurulu’nun, ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları doğrultusunda nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve üniversiteleri uluslararası alanda daha görünür kılmak maksadıyla başlattığı ve yürüttüğü Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’na 2021 yılında vakıf üniversiteleri de dâhil edilmiştir. Bu çerçevede Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı’na dâhil olan Sabancı Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi unvanını almıştır.

Sabancı Üniversitesi’nde araştırma faaliyetleri; fakültelerde, merkezlerde ve forumlarda bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bu kapsamda Üniversite’de bilimsel gelişime katkı sunmak ve toplumsal araştırma ve kalkınmayı desteklemek üzere 10 farklı merkez ve forum bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana araştırmayı odağı haline getiren Sabancı Üniversitesi, 7.100’den fazla yayına* ve 250’yi aşkın patente*** imza atmıştır. 2021 Kasım sonu itibarıyla halihazırda aktif olan dış kaynaklı araştırma projelerinin sayısı 291, toplam bütçesi ise 446 milyon TL’dir**. 2021 yılında Sabancı Üniversitesi mensupları tarafından 630’u aşan sayıda bilimsel yayın* yayımlanmış, 8 patent tescili*** alınmıştır.

Araştırma stratejisi

Sabancı Üniversitesi’nin 2020-2025 Bu ana hedefine ulaşmak için Sabancı Üniversitesi’nin araştırma alanındaki stratejisi; seçilen alanlarda Üniversite’nin sektörlerle ve sivil toplumla etkileşimini geliştirmek, fakültelerin ve merkezlerin söz konusu alanlarda yüksek etki yaratacak araştırmaları desteklemelerini sağlamak, bu amaçla merkezlerle ve fakültelerle birlikte lisans/lisansüstü araştırma projeleri için disiplinler ve fakülteler arası araştırmayı planlamak ve teşvik etmek, doktora öğrencisi, doktora sonrası araştırmacı ve araştırma sayılarını artırmaktır.

Bir “Dünya” üniversitesi

Sabancı Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği Times Higher Education (THE) ve Quacquarelli Symonds (QS) sıralamalarında Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında liderliğini sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi;

  • THE Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında 501-600 bandında yer almaktadır.
  • THE Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 ve THE Asya Üniversiteleri 2021 sıralamalarında Türkiye’den birinci sıradadır. Ayrıca, THE Alanlara Göre Dünya Üniversiteleri 2022 sıralaması sonuçlarına göre; Bilgisayar Bilimi’nde 891 üniversite arasında 401-500 bandında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada bulunmaktadır.
  • Hem THE hem de QS sıralamalarında dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında ilk 100’de yer almaktadır (THE Genç Üniversiteler 2021’de 89. QS 50 Yaş Altı Üniversiteler 2021’de 81-90 bandında). Ayrıca, THE Asya Üniversiteleri 2021’de 68. sırada, THE Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022’de 44. sırada, QS Dünya Üniversiteleri 2022’de 541-550 bandında, QS 50 Yaş Altı Üniversiteler 2021’de 81-90 bandında, QS Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri 2022’de 21. sıradadır.
  • Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times (FT) tarafından hazırlanan Avrupa İşletme Okulları Sıralaması’na göre dünyada 67. sırada bulunmaktadır. Sabancı Executive MBA programı ise 50. sıradaki yeriyle Avrupa’nın en iyi ilk 50 Executive MBA programları arasında yer almaktadır.
  • Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times tarafından her yıl açıklanan sıralamalarda kuruma özel programlar alanındaki listede istikrarlı yükselişini sürdürerek 2020 sıralamasında 55. sıraya yükselmiştir.

En girişimci ve yenilikçi vakıf üniversitesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” 2021 sıralamasında Sabancı Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 1. sıradadır.

İstihdamda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Sabancı Üniversitesi, Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından yayınlanan “2021 Küresel İstihdam Üniversite Sıralaması ve Anketi”nde dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında gösterilmiştir. Sıralamada Türkiye’den yer alan iki üniversiteden biri ve en iyi vakıf üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi, bir önceki yıla göre 19 basamak birden yükselerek 209. sırada yer almıştır.

En son verilere göre Sabancı Üniversitesi mezunlarının %98’i, diplomalarını almalarını takip eden ilk bir yıl içinde istedikleri işe yerleşebilmektedirler. Mezunların %22’si, şu anda yurt dışında lisansüstü eğitimi almakta ya da mesleki kariyerlerini sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi’ne yeni katılan genç öğretim üyeleri içinde, Sabancı Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra doktora eğitimlerini dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlayan ve tekrar üniversitelerine dönmeye karar veren başarılı mezunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sabancı Üniversitesi son 2 yıl içinde %93’ü yurt dışı doktoralı olmak üzere toplam 41 tam zamanlı yeni öğretim üyesini kadrosuna dâhil etmiştir. Bunların 22 tanesi doğrudan yurt dışından gelerek üniversiteye katılan çok değerli akademisyenler, 7 tanesi de Sabancı Üniversitesi mezunlarıdır. Sabancı Üniversitesi, yenilikçi eğitim yaklaşımı ve dijital teknolojilerin sunduğu imkânlar sayesinde, genç ve dinamik kadrosuyla birlikte çok iddialı çalışmalara imza atmayı sürdürmektedir.

Yeni yatırımlarla geleceğe

Sabancı Üniversitesi, gerek öğrencilerine ve akademik kadrosuna gerekse Ar‑Ge alanına yatırıma büyük önem vermektedir. Üniversite, Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu’na göre bu alanların her biri için en çok yatırım yapan kurumlar arasında yer almaktadır.

Toplam Ar‑Ge harcamasına göre vakıf üniversiteleri arasında 2020-2021 döneminde yapılan sıralamada 97,5 milyon TL harcama ile Sabancı Üniversitesi ilk sıralarda yer almıştır. Aynı şekilde vakıf üniversiteleri arasında öğrencisine en çok yatırım yapan üniversitelerden biridir.

Sabancı Üniversitesi, yürüttüğü araştırmalardan güç alarak dünyanın en iyi kampüs üniversitelerinden biri olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs’ün ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı yeni atölye binası SUSAM’ın açılışları gerçekleştirilmiştir.

Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs

Dijital Kampüs iş dünyası, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler için bir buluşma noktası haline gelecek.

Sabancı Üniversitesi yeni kampüsünde, iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ederek oluşturduğu yüksek lisans programlarında, tüm Türkiye’den iş insanlarını ve profesyonelleri ağırlayacaktır. Dijital Kampüs, eğitim alanında Türkiye’de ilk kez kullanılan hibrit (hybrid) ve esnek (flex) teknolojilerin buluştuğu Hyflex yapısı sayesinde, doğrudan sınıfta bulunarak dersi izlemekle, uzaktan bağlanarak derse katılmak arasındaki farkı ortadan kaldıran bir dijital altyapı ile öğrencilerin bulundukları yerden eğitim almalarını sağlamaktadır.

Sabancı Üniversitesi Dijital Kampüs, öğrencilerin iş dünyası temsilcileri ile buluşabileceği, projeler üretebileceği ve geliştirebileceği bir altyapıya ev sahipliği yapmaktadır.

SUSAM Atölye Binası

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Sanat Atölyesi, 2020-2021 Akademik Yılında faaliyetlerine başlamıştır. SUSAM bünyesinde görsel dil, çizim dili, sanat atölyeleri ve dersleri işlenmektedir. Tam donanımlı ahşap ve metal işleme ile kimyasal boya kabini atölyeleri, hem öğrencilerin kullanımına açık tutulmakta, hem de dışarıdan gelen özel istekler doğrultusunda sanatçıların işlerini gerçekleştirmelerine destek vermektedir. Ayrıca, inşası 2021 yılında tamamlanan yeni yurt binaları ile toplam yurt kapasitesi 2.730 kişiye çıkan Sabancı Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu imkânları daha da ileri taşımıştır.

Online eğitim sistemiyle örnek

Sabancı Üniversitesi, güçlü teknolojik altyapısı sayesinde pandemi döneminde uzaktan eğitim sistemine çok hızlı bir şekilde adapte olurken; uluslararası alanda başarılara imza atmış akademik kadrosu ve yükseköğretimde fark yaratan eğitim sistemi ile öğrencilerine dünya standartlarında üniversite eğitimini kesintisiz bir şekilde vermeyi sürdürmüştür. Üniversite, Türkiye’deki online eğitim uygulamalarında örnek olarak gösterilmiştir.

Eğitim ve araştırma altyapısını daha da zenginleştirecek kesintisiz adımlar atmaya devam eden Sabancı Üniversitesi, Tuzla ana kampüsünde bulunan 70’in üzerinde sınıf ve amfiyi, dijital teknolojilerin sağladığı tüm avantajları öğrencilerine sunacak şekilde, modern uzaktan eğitim altyapısı ile donatmış ve 2021-2022 Akademik Yılına, tüm öğrencilerini yeniden kampüse kabul ederek başlamıştır.

En yüksek puanla öğrenci alan üniversite

2021-2022 eğitim yılında Sabancı Üniversitesi’nin 790 kontenjanı bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi 2021 YKS sonuçlarına göre MDBF Tam Burs (501,279 puan), MDBF Yarım Burs (428,880 puan), SSBF Burssuz (280,345puan) puanlamalarında Türkiye’nin en yüksek, SSBF Tam Burs (453,977 puan), SSBF Yarım Burs (350,731 puan), YBF Tam Burs (472,383 puan) puanlamalarında Türkiye’nin ikinci en yüksek puanla öğrenci alan üniversitesi olmuştur.

Üniversite’nin 2020-2021 Akademik Yılı kontenjan doluluk oranı %100’dür. 2021 YKS sonuçlarına göre ilk 1.000’de yer alan 106 öğrenci, ilk 5.000’de yer alan 158 öğrenci, ilk 10.000’de yer alan 204 öğrenci ile ilk 100.000’de yer alan 651 öğrenci Sabancı Üniversitesi’ni tercih etmiştir. Burs ve kontenjan dağılımı 135 Tam Burs (%17), 283 Yarım Burs (%35), 372 Burssuz (%47) şeklindedir.

Topluma ve bilime kesintisiz katkı

Kuruluşundan bugüne “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” misyonunu benimseyen Sabancı Üniversitesi, kamu, özel sektör ve sanayi iş birliklerine yenilerini ekleyerek topluma ve bilime olan katkılarını sürdürmüştür. Türk ekonomisinin önemli sektörleri arasında yer alan turizmdeki potansiyeli geliştirmeyi ve sürdürülebilir yapıya ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Sabancı Üniversitesi, Enerjisa Enerji ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), “Yeşil Destinasyon Modeli” geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatmak için Küçükköy’de bulunan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde SENTRUM Koordinasyon Ofisi kurarak güçlerini birleştirmiştir. Ofis, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında bilgi birikimini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Kampüs Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsü; sağlık, spor, gösteri merkezleri; Bilgi Merkezi ve yurt binaları ile sosyal yaşamın oldukça yoğun olduğu büyük bir yaşam alanına sahiptir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020” raporunda Sabancı Üniversitesi, 1.163.697 m2’lik toplam alan içerisinde 976.173 m2’lik açık/yeşil alanı ile en fazla açık alana sahip vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Öğrenci başına 234 m2 yeşil alan düşen Sabancı Üniversitesi kampüsünde 1.200 adet Sakura ağacı bulunmaktadır.

Çevre ve Yeşil Enerji

Sabancı Üniversitesi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “insan odaklılık” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi doğrultusunda paydaşları ile işbirliği yaparak çevre ve enerji ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi kampüsünde elektrik enerjisinin bir kısmı güneş enerjisi sistemi ve kojenerasyon sisteminden sağlanmakta, kojenerasyon sisteminden açığa çıkan ısı kampüsün ısıtmasında kullanılmaktadır. Bina koridorları ve çevre aydınlatmasında, daha düşük güç tüketimli LED armatürler tercih edilmektedir. Enerji tasarrufu amacıyla, yurtlar dâhil tüm bina koridorlarında ve WC’lerde, yurt çalışma ve dinlenme odalarında ve Diller Okulu binası sınıflarında aydınlatma sistemi hareket sensörleri kullanılmaktadır. Tüm toplantı odaları ve sınıflarda iklimlendirme sistemi hareket sensörleri kullanılmaktadır. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemi ekipmanları yenilenerek daha verimli ekipmanlara geçilmiştir. Otomasyon sistemlerindeki yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile ısıtma, soğutma ve havalandırma enerji tüketimlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Kampüsün en kısa zaman içinde tümüyle karbon-nötr hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

Sabancı Üniversitesi genelinde su tüketimini azaltacak uygulamalar yapılmaktadır. Su tasarrufu sağlayacak armatürlerin kullanıldığı kampüste mevcut armatürlerin yenilenmesine de devam edilmektedir. Kampüs içinde bulunan göl kış aylarında yağışlarla dolmakta ve yazın bahçe sulama için kullanılan su bu gölden karşılanmaktadır. Şebeke hattından sulama amaçlı su tüketimi yapılmamaktadır.

Kampüste kimyasal atıklar toplanarak lisanslı firmalarca bertarafa, kimyasal içeren atık sular ise yine lisanslı araçlarla arıtma tesisine gönderilmektedir. Sıfır atık projesi kapsamında sertifikalandırma çalışmaları yapılmakta, atık yönetimi planı yıl boyunca sürdürülmektedir.

Sabancı Üniversitesi tüm bu çalışmalarının yanı sıra ISO14001 Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasını alarak uluslararası çevre standartlarını kampüsüne taşımıştır.

COVID-19 Önlemleri

COVID-19 ile mücadele kapsamında, 2020-2021 Akademik Yılında yurt çapındaki önlemlerin ilan edilmesi ile eş zamanlı olarak 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini uzaktan eğitim ile sunmaya başlayan Sabancı Üniversitesi, sahip olduğu güçlü teknolojik altyapı sayesinde 2021-2022 Akademik Yılına tüm öğrencileri için kampüste yüz yüze ve online eğitimi birleştiren hibrit eğitim sistemiyle başlamıştır. Kampüste tüm eğitim birimleri, öğrenci yurtları, idari birimler, ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Yurtlarda kalan öğrencilerin tümüne periyodik olarak hızlı antijen testleri uygulanarak öğrencilerin sağlık durumları sürekli izlenmekte, pozitif vaka tespit edilmesi durumunda ise bu amaç için ayrılmış olan karantina yurt blokları kullanılmaktadır.

Öğrenci ve çalışanların ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler, Üniversite web sitesinde oluşturulan COVID-19 bilgilendirme sayfası ve portallar üzerinden, kampüste 7/24 hizmet sunan Sağlık Merkezi önderliğinde düzenli olarak paylaşılmaktadır. Üniversiteye girişlerde tüm çalışanlar ve öğrenciler için otomatik HES sorgulama uygulaması sürdürülmektedir.

Web Sitesine Git