Sabancı Üniversitesi

Sabancı Topluluğu, 1994 yılında Sabancı Vakfı önderliğinde bir “dünya üniversitesi” kurmaya karar vermiştir. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları sırasında tek bir üniversiteyi model olarak seçmek ya da farklı örnek ve uygulamaları taklit etmek yerine, yeni ve özgün bir üniversite tasarımı yaratılmıştır. 1999 yılında kapılarını öğrencilerine açan Sabancı Üniversitesi, bugün pek çok üniversite tarafından örnek alınmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’ni farklı kılan özelliklerin başında, özgün öğrenim sistemi gelmektedir. Sabancı Üniversitesi’nde akademik programlar, yenilikçi ve disiplinlerarası niteliktedir. Alışılmış “bölüm” sistemi, disiplinlerarası yaklaşımı kimi zaman engellediği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu için Sabancı Üniversitesi’nde “akademik bölüm” bulunmamaktadır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki öğrenim sisteminin altyapısını “Temel Geliştirme Programı” oluşturmaktadır. Temel Geliştirme Programı’nın ilk aşamasında, tüm öğrenciler aynı dersleri alarak ilerisi için gereken bilgi altyapısını, eleştirel ve disiplinlerarası düşünebilme kapasitelerini geliştirmektedirler. Temel Geliştirme Programı’nın ikinci aşamasında, her bir öğrenci, almak istediği programın giriş derslerini özgürce belirleyerek, eğitim almak istediği diploma programını 13 program arasından seçerek öğrenimine devam etmektedir.

Sabancı Üniversitesi, 2012 Ekim ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” sıralamasında ilk sırada yer almıştır. İzleyen yıllarda endekste en girişimci vakıf üniversitesi olarak yer alan Sabancı Üniversitesi, 2015 ve 2016 yıllarında tüm üniversiteler arasında en yüksek puanı alarak Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi seçilmiştir. Bu endeks, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere toplam beş boyuttan oluşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi 2016 yılında Times Higher Education ve QS gibi prestijli kurumların açıkladığı tüm dünya üniversitelerini kapsayan sıralamalarda ilk 500’deki yerini korumuştur. Ayrıca, yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate alan Times Higher Education (THE) Dünya 50 Yaşın Altındaki En İyi 150 Üniversite 2016 sıralamasında, dünyada 52. sırada yer almıştır. Times Higher Education (THE) BRICS ve Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2017 sıralamasında ise dört basamak yükselerek 18. Sırada yer almıştır.

Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi

Dünyanın önde gelen naylon 6.6 ve endüstriyel polyester fiber, kord bezi ve tek kord üreticisi olarak faaliyetlerini sürdüren Sabancı Holding iştiraki KORDSA Global, Sabancı Üniversitesi’yle birlikte 2014 yılında Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni (KTMM) kurmuştur. Üniversite-sanayi ortaklığı bağlamında yeni bir model ortaya koyan Merkez, Türkiye’nin ileri teknoloji alanında küresel bir oyuncu olarak uluslararası arenada fark yaratması, hatta küresel devler arasına girmesine yönelik örnek çalışmalar yürütmektedir.

Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF)

Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF), akademik dünya ile finans sektörü ve reel sektör arasında köprü görevi görmektedir. Merkezin kurucu sponsoru, Türkiye’nin finans sektörü liderlerinden Akbank’tır. CEF bünyesinde sertifika programları, seminerler, atölye çalışmaları, üst düzey konferanslar düzenlenmektedir. Bunlara ek olarak Merkez, araştırma sonuçlarını akademiden finans dünyasına, reel sektörden bireysel yatırımcılara uzanan geniş bir yelpazede yer alan gruplara yönelik olarak hazırlamaktadır.

Fakülteler

Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim, üç fakülte aracılığıyla yürütülmektedir: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF). Tüm fakültelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde; Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği lisans programlarının yanı sıra, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Veri Analitiği, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Fizik ile Matematik dallarında lisansüstü programları sunulmaktadır.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde lisans programları olarak; Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Siyaset Bilimi, Uluslararası Çalışmalar ve Psikoloji; lisansüstü programları olarak da; Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kamu Politikaları, Siyaset Bilimi, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Kültürel Çalışmalar, Tarih, Avrupa Çalışmaları, Türkiye Çalışmaları yer almaktadır.

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde; Yönetim Bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora, Yöneticiler için Yönetim, MBA, Profesyoneller için MBA, Finans ve İş Analitiği  alanında yüksek lisans programları sunulmaktadır. 2016 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ile 100 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen yönetim bilimleri okullarından Columbia Business School (CBS) arasındaki Executive Education işbirliği kapsamında, Executive MBA öğrencileri New York’ta, CBS’te iki haftalık liderlik programına katılmaya başlamışladır.  
Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünyadaki işletme okullarının sadece %5’inin sahip olduğu uluslararası AACSB akreditasyonu ile eğitim kalitesini tescil ettirmiştir.

Executive MBA Programı, dünyanın en prestijli yayınlarından Financial Times tarafından her yıl hazırlanan “Avrupa’nın En İyi Executive MBA Programları” 2016 sıralamasında 45. sırada yer almıştır. 

Yönetici Geliştirme Merkezi’nde (EDU) ise iş dünyasına yönelik yönetici geliştirme programları yer almaktadır. Sabancı Üniversitesi ve Reklamcılık Vakfı tarafından marka ekonomisinin ülkemizdeki gelişimini desteklemek üzere kurulan Marka Pratikleri Platformu’nun ilk ve en önemli ürünü olan Marka Pratikleri Yüksek Lisans Programı 2014 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Mezunlar

Sabancı Üniversitesi’nde, 2000 yılından bugüne kadar, 6.543’ü lisans ve 3.360’si lisansüstü olmak üzere toplam 9.903 diploma verilmiştir. Mezunların %78’i iş hayatında bulunurken, %14’ü eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmeyi tercih etmiştir. Sabancı Üniversitesi mezunlarının ilk yıl içinde bir işe veya lisansüstü eğitime yerleşme oranı %81’dir.

Sabancı Üniversitesi mezunlarının tercih ettiği başlıca üniversiteler; Carnegie Mellon University, University of California, Politecnico di Milano, Boston University, Harvard University, Brown University, Stanford University ve University of Massachusetts olmuştur.

Yaşamın Nabzını Tutan Bir Kampüs

Sabancı Üniversitesi kampüsü, öğrencilerin günlük hayatla ilgili tüm ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Kampüste, gösteri merkezinden spor merkezine, sağlık merkezinden süpermarkete, sinema salonundan açık hava spor alanlarına kadar her türlü imkan bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nde, 2000 yılından bugüne kadar, 6.018’i lisans ve 3.142’si lisansüstü olmak üzere toplam 9.160 diploma verilmiştir. Mezunların %78’i iş hayatında bulunurken, %14’ü eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmeyi tercih etmiştir. Sabancı Üniversitesi mezunlarının ilk yıl içinde bir işe veya lisansüstü eğitime yerleşme oranı %81’dir.

Daha fazla bilgi için:
https://www.sabanciuniv.edu

Web Sitesine Git