Sabancı Vakfı

Türkiye’nin her köşesinde insanların hayatına dokunuyoruz.

Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak” ilkesini benimseyen Sabancı Kardeşler, bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974’te Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nı (Sabancı Vakfı) kurmuştur.

Sabancı Topluluğu’nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücü, sosyal ve kültürel alanlarda da geniş ölçüde paylaşması sonucu bugün Sabancı Vakfı, Türkiye’nin önde gelen aile vakıflarından biridir.

Sabancı Vakfı, kuruluşundan bu yana 45 yılda Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, öğrenci yurtları, öğretmen evleri, sağlık kurumları, spor tesisleri, kültür merkezleri ve sosyal tesisler yaptırarak 120’den fazla kalıcı eser meydana getirmiştir. 2007 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarının toplam 162 projesine destek sağlanmıştır. Kültür-sanat alanında 21 yıldır devam eden Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başta olmak üzere kültür-sanat alanında uzun soluklu destekler verilmektedir. 45 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı; eğitim, sanat ve spor alanlarındaki ödüllerle başarıyı teşvik etmektedir. 

 • Sabancı Üniversitesi ile yenilikçi eğitimi destekliyoruz.
 • Hibe vererek ve uzmanlığımızı paylaşarak sivil toplum kuruluşlarını güçlendiriyoruz.
 • Bilgi ve deneyimimizi hayırseverliğin güçlenmesi için paylaşıyoruz.
 • “Fark Yaratanlar”ın bilinirliğini artırarak topluma ilham veriyoruz.
 • Öğrenci ve sanatçıları burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz.
 • Filantropi alanında özellikle sivil toplumun hibe ile desteklenmesi konusunda, yeni anlayış ve yöntemlerin hayata geçmesine öncülük ediyoruz.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak toplumsal meselelerin çözümüne katkıda bulunuyoruz.
 • Eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında kalıcı eserler inşa ediyoruz.

Eğitim, sosyal değişim ve kültür-sanat Sabancı Vakfı’nın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Vakıf, bu çerçevede yürüttüğü faaliyetlerinde “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler”e odaklanmaktadır.

Sabancı Vakfı’nın vizyonu “bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum”dur.

Sabancı Ailesi, kurmuş olduğu pek çok sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra aile bireyleri özellikle eğitim, sağlık, kültür, spor ve sosyal hizmet alanlarında çok sayıda kurumun toplum yararına sunulmasına büyük önem vermiş, hayır işlerinde etkin bir biçimde rol almıştır. Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak” ilkesini benimseyen Sabancı Kardeşler, bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini kurumsallaştırmak ve düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)’nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde en büyük desteği ise tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri Sadıka Sabancı’dan almışlardır. Sabancı Vakfı’nın kaynakları, Sabancı Ailesi’nin ve Sabancı Topluluğu şirketlerinin bağışları ile Vakfın mal varlıklarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

Eğitim, sosyal değişim ve kültür-sanat Vakfın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Vakıf, bu çerçevede yürüttüğü faaliyetlerinde “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler”e odaklanmaktadır.

Sabancı Vakfı, yurt içi ve yurt dışında önde gelen sivil toplum platformlarında üyeliklere sahiptir. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’in kurucu üyesi, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC)’nin üyesi, ayrıca EFC bünyesinde bulunan, Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun ve Toplumsal Cinsiyet Grubu’nun da kurucu üyesi, Zero Project etki transferi partneri ve ABD Vakıflar Birliği (COF) üyesidir.

Sosyal Değişim

Sabancı Vakfı, günümüzün karmaşık toplumsal meselelerine çözüm bulmak ve kalıcı etki yaratmak amacıyla konularına hakim sivil toplum kuruluşlarını hibe programlarıyla desteklemektedir. Ayrıca çeşitli paydaşlarla kurduğu uzun vadeli iş birlikleri, sivil alanda yapılan çalışmaların etkisini güçlendirmektedir. 

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve bu grupların topluma aktif katılımlarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının projeleri desteklenmektedir. 2007 yılından bu yana 12 yılda Hibe Programları kapsamında destek verilen 162 proje ile doğrudan 200 bin dolaylı olarak ise 800 binden fazla insanın hayatına dokunulmuştur. 

15 Ekim 2019 tarihinde bugüne kadar hibe verilen tüm kurumlar ile bir araya gelinerek bir buluşma gerçekleştirilmiştir. Buluşmaya 78 kurumdan 200’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılmıştır. Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen ve projelerini 2019 yılında tamamlayan 10 sivil toplum kuruluşu ise 16 Ekim 2019 tarihinde “Ekim Zamanı” teması ile düzenlenen toplantıda deneyimlerini paylaşmıştır.

Sivil toplum kuruluşları, kamu ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda projelerin hikâyelerinin yer aldığı “Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri” kitabı dağıtılmıştır. 

Hibe Programları kapsamında desteklenen projeler arasında bir örnek olarak 2019 yılında tamamlanan, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ortaklığında yürütülen “Yarını İnşa Et” Projesi yer almıştır. Teknoloji alanında dünyanın takip ettiği çağdaş eğitim gerekliliklerini ortaya koyabilecek öğrenci ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlanmasını amaçlayan proje kapsamında dört ilden 845 öğrenci 165 teknoloji projesi geliştirmiştir. 

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile desteklenen projeler, “eğitim”, “engelli hakları”, “erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele” ve “öğretmenlerin güçlenmesi” alanlarına odaklanmaktadır. 

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla tasarlanan Fark Yaratanlar Programı 2019 yılında 10. sezonunu tamamlamıştır. Toplumsal konularda farkındalık yaratmaya çalışan, insanları duyarlı ve aktif vatandaş olmaları konusunda teşvik eden bir farkındalık projesi olan Fark Yaratanlar Programı için 2009 yılından itibaren aday gösterilen 2.700’e yakın başvuru arasından seçilen 190 Fark Yaratan’ın videoları, Fark Yaratanlar web sitesinin yanı sıra, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’da paylaşılmaktadır. Fark Yaratanlar’ın videoları bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında internet ve sosyal medya aracılığıyla 33 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşmıştır. 

Çevre, eğitim, ekonomik gelişme, sağlık, toplumsal adalet ve yurttaş katılımı temalarında seçilen Fark Yaratanlar’dan biri çevre alanında çalışan Lisinia Doğa olmuştur. Proje kapsamında Burdur Gölü’nün yaşatılması, doğa okulu, yerli bitki ve hayvan türlerinin korunması ve doğa dostu tarım uygulamaları gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

Sabancı Vakfı’nın düzenlediği seminerler ve deneyim paylaşım toplantıları, sivil toplum kuruluşu, vakıf, özel sektör ve kamu temsilcileriyle ulusal ve uluslararası uzmanları buluşturarak filantropi ve sivil toplum alanında yeni yaklaşımlar konusunda deneyim paylaşımına imkan vermektedir. Bu kapsamda “Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri”nin 12’ncisi 2 Aralık 2019 tarihinde “Engelsiz Yaşam Teknolojileri - Eğitim ile Güçlenme” başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Seminerin ana konuşmacısı insan hakları avukatı Yetnebersh Nigussie olmuştur. Seminer kapsamında Dr. Yankı Yazgan’ın moderatörlüğünde bir panel ve kapsayıcı dans performansları gerçekleşmiştir. Ayrıca, fuar alanında katılımcılara eğitim alanında engelsiz yaşama katkı sağlayan birbirinden yenilikçi teknolojileri deneyimleme imkanı da sunulmuştur. 

Sabancı Vakfı, 2019 yılında da çalışma alanlarında uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmeye, katkı sağlamaya ve iş birliklerini geliştirmeye devam etmiştir. Vakıf, 1991 yılından beri üye olduğu ve ilk kez 2011-2016 yıllarında Türkiye’den tek vakıf olarak yönetiminde görev aldığı Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Yönetim Kurulu’nun engelli hakları ve toplumsal cinsiyet konularındaki çalışmalarına dahil olmuş ve katkıda bulunmuştur. Ayrıca filantropi alanında önemli yere sahip saygın uluslararası yayınlarda yayımlanan makaleler ile alanındaki fikir önderliği misyonunu yerine getirmeye devam etmiştir. 

Kalıcı Eserler

Sabancı Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen 45 yıl süresince, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, yurtlar, sağlık kurumları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, öğretmenevleri ve sosyal tesisler ile en görkemli yatırımı olan Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek sayıları 120’yi aşan kalıcı eseri toplumun hizmetine sunmuştur. 

2019 yılında bu kalıcı eserler arasında bulunan Adana - Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde kapsamlı yenileme yapılmış ve yeni bir salon eklenerek Sabancı Oda Tiyatrosu hizmete açılmıştır.

Vakıf tarafından restore ettirildikten sonra 2009 yılında açılan ve sırasıyla Mardin Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla hizmet veren Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, 2018 yılında Vakfın işletimine geçmiş ve 2019 yılında 10. yılını doldurmuştur. 2019 yılında “Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye - Mardin’den Fotoğraflar” isimli fotoğraf sergisi açılmış ve ayrıca Vakfa bağışlanan Mardin’de döneminin yegane taksisi olma özelliğini taşıyan 1952 model Chevrolet otomobil, Müze girişinde daimi olarak sergilenmeye başlanmıştır. Müzenin açıldığı günden bu yana ziyaretçi sayısı 900 bini aşmıştır.

Kültür-Sanat

Vakıf, kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik olarak 2019 yılında da Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni ve Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ni desteklemeye devam etmiştir. 

Sabancı Vakfı tarafından 11 yıldır desteklenen Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda 2019 yılında 12 üniversiteden seçilmiş 76 genç yer almıştır. Sabancı Üniversitesi’nde yapılan üç haftalık kampın ardından yurt dışında yedi konser, İstanbul’da iki konser vermişlerdir. 

1990 yılından bu yana kazı çalışmaları süren ve 2003 yılından bu yana Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları 2019 yılında da devam etmiştir. İzmir Torbalı’da bulunan Metropolis 2015 yılında ören yeri olarak ziyarete açılmıştır. 2019 yılında bulunan özel hamam yapısı, çok gelişmiş bir ısıtma sistemine sahip olduğunu, temiz ve kirli suyun birbirine temas etmeden geçmesini sağlayan bir mühendislik çalışması yapıldığını göstermektedir. 

Toplumsal konularda sanat yoluyla farkındalık yaratmak, sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak bilinç oluşturmak, genç yetenekleri cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla 2016 yılında “Kısa Film, Uzun Etki” mottosuyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın üçüncüsü “Ayrımcılık” teması ile düzenlenmiş ve 2019 yılı Ocak ayında yapılan ödül töreni ile jüri tarafından seçilen ilk üç eserin sahiplerine ödülleri verilmiştir. 2019 yılında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde yapılan özel bir gösterimle başvuruya açılan Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması ise “Dijital Yalnızlık” teması ile düzenlenmiştir. 

Sabancı Vakfı tarafından kültür-sanat alanında desteklenen diğer etkinlikler ise 7. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali, 6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali ve 7. Engelsiz Filmler Festivali olmuştur.

Burslar ve Ödüller

Kuruluşundan itibaren 45 yılda 48 binden fazla burs veren Sabancı Vakfı, 2019 yılında yaklaşık 300’ü yeni olmak üzere toplam 1.500’e yakın öğrenciye burs sağlamıştır. 2019 yılında Vakfın eski ve mevcut bursiyerleri ile geniş katılımlı bir bursiyer buluşması gerçekleştirilmiş ve mezun bursiyerler ile öğrenimi devam eden bursiyerler arasında mentörlük ilişkisi kurulmuştur.

Eğitim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan kişilere ve kuruluşlara, başarıyı teşvik etmek amacıyla bugüne kadar 1.150’yi aşkın ödül verilmiştir.

Daha fazla bilgi için:
http://www.sabancivakfi.org

 • GENEL MÜDÜR

  Nevgül Bilsel Safkan

 • ADRES

  Sabancı Center Kat:15
  34330 4. Levent - İstanbul

 • TELEFON

  0212-385 88 00

 • FAKS

  0212-385 88 11

Web Sitesine Git