Sabancı Vakfı

 • Sabancı Üniversitesi ile yenilikçi eğitimi destekliyoruz.
 • Hibe vererek ve uzmanlığımızı paylaşarak sivil toplum kuruluşlarını güçlendiriyoruz.
 • Bilgi ve deneyimimizi hayırseverliğin güçlenmesi için paylaşıyoruz.
 • “Fark Yaratanlar”ın bilinirliğini artırarak topluma ilham veriyoruz.
 • Öğrenci ve sanatçıları burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz.
 • Filantropi alanında özellikle sivil toplumun hibe ile desteklenmesi konusunda, yeni anlayış ve yöntemlerin hayata geçmesine öncülük ediyoruz.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak toplumsal meselelerin çözümüne katkıda bulunuyoruz.
 • Eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında kalıcı eserler inşa ediyoruz.

Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesini benimseyen Sabancı Ailesi, bu doğrultuda yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974’te Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nı (Sabancı Vakfı) kurmuştur.

Sabancı Topluluğu’nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücü, sosyal ve kültürel alanlarda da geniş ölçüde paylaşması sonucu bugün Sabancı Vakfı, Türkiye’nin önde gelen aile vakıflarından biridir.

Sabancı Vakfı, kuruluşundan itibaren geçen 47 yılda, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, öğrenci yurtları, öğretmen evleri, sağlık kurumları, spor tesisleri, kültür merkezleri ve sosyal tesisler yaptırarak 120’den fazla kalıcı eser meydana getirmiştir. Vakıf, 2007 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarının toplam 183 projesine destek olmuştur. Kültür-sanat alanında, 23 yıldır devam eden Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başta olmak üzere uzun soluklu destekler sağlanmaktadır.

47 yılda 51 bin burs veren Sabancı Vakfı; eğitim, sanat ve spor alanlarındaki ödüllerle başarıyı teşvik etmektedir.

Sabancı Ailesi, kurmuş olduğu pek çok sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra aile bireyleri özellikle eğitim, sağlık, kültür, spor ve sosyal hizmet alanlarında çok sayıda kurumun toplum yararına sunulmasına büyük önem vermiş, hayır işlerinde etkin bir biçimde rol almıştır. Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesini benimseyen Sabancı Ailesi, bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini kurumsallaştırmak ve düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)’nı kurmuştur. Bu girişimde en büyük desteği ise tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anne Sadıka Sabancı sağlamıştır. Sabancı Vakfı’nın kaynakları, Sabancı Ailesi’nin ve Sabancı Topluluğu şirketlerinin bağışları ile Vakfın mal varlıklarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Vakfın temel faaliyet alanları; eğitim, sosyal değişim ve kültür-sanattır. Vakıf, bu çerçevede yürüttüğü faaliyetlerinde “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler”e odaklanmaktadır.

Sabancı Vakfı, yurt içi ve yurt dışında önde gelen sivil toplum platformlarında üyeliklere sahiptir. Vakıf; Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’in kurucu üyesi, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC)’nin üyesi, ayrıca EFC bünyesinde bulunan, Engellilik Tematik Grubu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tematik Grubu’nun da kurucu üyesi, Zero Project etki transferi partneri, Foundations 20 Platformu ve ABD Vakıflar Birliği (COF) üyesidir.

Sosyal Değişim

Sabancı Vakfı, günümüzün karmaşık toplumsal meselelerine çözüm bulmak ve kalıcı etki yaratmak amacıyla konularına hakim sivil toplum kuruluşlarını hibe programlarıyla desteklemektedir. Ayrıca çeşitli paydaşlarla kurduğu uzun vadeli iş birlikleri, sivil alanda yapılan çalışmaların etkisini güçlendirmektedir.

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve bu grupların topluma aktif katılımlarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının projelerine katkı sunulmaktadır. 2007 yılından bu yana 15 yılda Hibe Programları kapsamında yurt çapında destek verilen 183 proje ile doğrudan 225 bin, dolaylı olarak ise 900 binden fazla insanın hayatına dokunulmuştur.

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen ve projelerini 2021 yılında tamamlayan 8 sivil toplum kuruluşu, 6 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Ekim Zamanı” etkinliğinde deneyimlerini paylaşmıştır. Projelerin hikayelerini içeren “Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri” adlı kitabın web versiyonu da yayınlanmıştır.

Sabancı Vakfı 2021 yılında ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan genç kadınların güçlendirilmesine yönelik bir büyük etki projesini de başlatmıştır. Sabancı Vakfı desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde UNDP ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülecek, etkisi tüm Türkiye’ye yaygınlaşabilecek, çok paydaşlı ve uzun soluklu bu projenin faaliyet planı, mevcut durum ve ihtiyaç analizi, dijital portal, saha çalışmaları için hazırlıklara 2021 yılında başlanmıştır.

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla tasarlanan Fark Yaratanlar Programı, 2021 yılında 12. sezonunu tamamlamıştır. Toplumsal konularda farkındalık yaratmaya çalışan, insanları duyarlı ve aktif vatandaş olmaları konusunda teşvik eden bir farkındalık projesi olan Fark Yaratanlar Programı için 2009 yılından itibaren 10 bine yakın başvuru alınmıştır. Programın 12. sezonu itibarıyla seçilen toplam 200 Fark Yaratan’ın videoları, Fark Yaratanlar web sitesinin yanı sıra Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’da paylaşılmaktadır. Fark Yaratanlar’ın videoları bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında internet ve sosyal medya aracılığıyla 38 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşmıştır.

Sabancı Vakfı’nın düzenlediği seminerler ve deneyim paylaşım toplantıları, sivil toplum kuruluşu, vakıf, özel sektör ve kamu temsilcileriyle ulusal ve uluslararası uzmanları buluşturarak filantropi ve sivil toplum alanında yeni yaklaşımlar konusunda deneyim paylaşımına imkân vermektedir. Bu kapsamda “Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri”nin 14’üncüsü 14 Aralık 2021 tarihinde “Pandemi Sonrası Dünyada Filantropinin Rolü” başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın en büyük kadın festivali olan Women of the World (WOW) Festivali, Sabancı Vakfı ve British Council desteği ile Türkiye’de ilk kez 5-6-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’da “Şehirde Kadın Olmak” teması ele alınmış ve çevrimiçi düzenlenen festival üç günde 100 bini aşkın izlenmeye ulaşmıştır.

Vakfın sosyal değişim alanında yürüttüğü yeni bir çalışma olarak 2020 yılında hayvan hakları temasıyla hazırlanan Tavşan Papuduk kitap setlerine, 2021 yılında çevre temalı yeni bir set eklenmiştir. Kitap setleri alanda çalışan kurumlara ve dezavantajlı bölgelerdeki devlet okullarına ücretsiz olarak gönderilmekte ve kitap içerikleri ile bağlantılı hem çevrimiçi hem de yüz yüze atölyeler gerçekleştirilmektedir.

Sabancı Vakfı, 2021 yılında da çalışma alanlarını ilgilendiren uluslararası gelişmeleri takip etmeye, katkı sağlamaya ve iş birlikleri geliştirmeye devam etmiştir. Vakıf, 2021 yılında iklim odaklı çalışan Foundations 20 Platformu’nun Türkiye’den ilk ve tek üyesi olmuştur. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, farklı ülkelerden engellilik alanında yenilikçi uygulama ve politikaları bir araya getiren Avrupa merkezli Zero Project Konferansı’nın dört yıl süreyle elçisi unvanını almıştır.

Erişilebilirlik alanındaki uluslararası en iyi örnekleri yakından takip eden Vakıf, 2021 yılında bu alandaki çalışmalarına yenilerini eklemiş, 12. Sezon Fark Yaratanlar’ından biri olan Erişilebilir Her Şey’in katkılarıyla, Sakıp Sabancı Müzesi’nin “Dün Bugün İstanbul” sergisinin görme ve işitme engelliler için erişilebilir konuma gelmesine öncülük etmiştir.

Sabancı Vakfı, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC)’nin engelli hakları ve toplumsal cinsiyet konularındaki çalışmalarına 2021 yılında da aktif olarak katkıda bulunmayı sürdürmüştür. Ayrıca Vakıf, filantropi alanında önemli yere sahip saygın uluslararası yayınlarda yayımlanan makaleler ile alanındaki fikir önderliği misyonunu yerine getirmeye devam etmektedir.

Kalıcı Eserler

Sabancı Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen 47 yıl süresince, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, yurtlar, sağlık kurumları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, öğretmenevleri ve sosyal tesisler ile en görkemli yatırımı olan Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek sayıları 120’yi aşan kalıcı eseri toplumun hizmetine sunmuştur.

2021 yılında bu kalıcı eserler arasında bulunan 24 kalıcı eserin bakım-onarım çalışmalarını da içeren çeşitli destekler vermeye devam edilmiştir. Vakıf kalıcı eserleri arasında yer alan Adana Hacı Ömer Sabancı Teknik Öğrenci Yurdu’nda güçlendirme ve yenileme çalışması yapılmıştır. Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan tarihi bir bina renove edilerek Sabancı Kız Yurdu’na dönüştürülmüştür. Türkan Sabancı Bebek Parkı, Sabancı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yenilenmiştir.

Ayrıca Enerjisa’nın bağışı ile Sabancı Vakfı tarafından İstanbul ve Hatay’da yaptırılacak Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin inşaatları için süreçler başlatılmıştır.

Vakfın kalıcı eserlerinden Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, 2021 yılında IB okulu statüsü kazanmış, Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleme Projesi ise üçüncü yılında da uygulanmaya devam etmiştir. Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bilişim teknolojileri alanında öğrenci kabul eden, sınavlı ve hazırlık sınıfı bulunan bir liseye dönüştürülmesi amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve lise proje okul kapsamına alınmıştır.

Kültür-Sanat

Sabancı Vakfı, kültür ve sanat alanına uzun soluklu katkılar sağlamaktadır. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 23 yıldır, Metropolis Antik Kenti Kazıları 18 yıldır, Uluslararası Ankara Müzik Festivali 14 yıldır, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 13 yıldır desteklenmektedir.

2016 yılından bu yana “Kısa Film, Uzun Etki” mottosuyla toplumsal konularda sanat yoluyla farkındalık yaratmak, sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak bilinç oluşturmak, genç yetenekleri cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın beşincisi “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” teması ile düzenlenmiş ve 2021 yılı Ocak ayında yapılan ödül töreni ile jüri tarafından seçilen ilk üç eserin sahiplerine ödülleri verilmiştir. 2021 yılında başvuruya açılan 6. Kısa Film Yarışması ise “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” teması ile düzenlenmiştir. 2021 yılında yarışmaya sosyal etki jürisi de dâhil edilmiştir.

Burslar ve Ödüller

Kuruluşundan itibaren 47 yılda 51 bin burs veren Sabancı Vakfı, 2021 yılında 350’si yeni olmak üzere 1.500’e yakın öğrenciye burs sağlamıştır.

Eğitim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan kişilere ve kuruluşlara, başarıyı teşvik etmek amacıyla bugüne kadar verilen ödül sayısı 1.220’ye ulaşmıştır.

2021 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsilen altın madalya kazanan sporculara Sakıp Sabancı Spor Ödülleri verilmiştir.

 • GENEL MÜDÜR

  Nevgül Bilsel Safkan

 • ADRES

  Sabancı Center Kat:15
  34330 4. Levent - İstanbul

 • TELEFON

  0212-385 88 00

 • FAKS

  0212-385 88 11

Web Sitesine Git