Sabancı Vakfı

Sabancı Topluluğu'nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da Sabancı Vakfı aracılığıyla geniş ölçüde yayması sonucu, bugün Sabancı Vakfı, Türkiye'nin bir aile tarafından kurulan en büyük vakıflarından birisidir.

Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesini benimseyen Sabancı Kardeşler, bu düşünceden yola çıkarak, hayır işlerini kurumsallaştırmak ve düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Sabancı Vakfı’nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde en büyük desteği ise tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı’dan almışlardır. Sabancı Vakfı’nın kaynakları, Sabancı Ailesi’nin ve Sabancı Topluluğu şirketlerinin bağışları ile Vakfın mal varlıklarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Sabancı Vakfı’nın vizyonu “Bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum”, misyonu ise “Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmak”tır. “Eğitim”, “sosyal değişim” ve “kültür-sanat”, Vakfın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Vakıf, bu çerçevede yürüttüğü faaliyetlerinde “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler”e odaklanmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında önde gelen sivil toplum platformlarında üyeliklere sahip olup, bu kurumlarda önemli roller üstlenen Sabancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’in Kurucu Üyesi, Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) Yönetim Kurulu Üyesi; ayrıca EFC bünyesinde bulunan Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun ve Toplumsal Cinsiyet Grubu’nun Kurucu Üyesi ve ABD Vakıflar Birliği (COF) Üyesi'dir.

Daha fazla bilgi için:
http://www.sabancivakfi.org

 • GENEL MÜDÜR

  Nevgül Bilsel Safkan

 • ADRES

  Sabancı Center Kat:15
  34330 4. Levent - İstanbul

 • TELEFON

  0212-385 88 00

 • FAKS

  0212-385 88 11

Web Sitesine Git