Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu
Güler Sabancı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye

Güler Sabancı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye

Güler Sabancı

Adana'da doğmuş; yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Lastik ve Lastik Takviye Grubu Şirketleri'nde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olan Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üyeliğinin yanı sıra, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Erol Sabancı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erol Sabancı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erol Sabancı

1938 yılında Kayseri'de doğmuş; yükseköğrenimini İngiltere'de, Manchester College of Commerce'de tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Erol Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinin yanı sıra, 1967 yılından itibaren yönetiminde bulunduğu Akbank'ta Yönetim Kurulu Şeref Başkanı, Yönetim Kurulu Danışmanı ve Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Suzan Sabancı Dinçer
Yönetim Kurulu Üyesi

Suzan Sabancı Dinçer

Yönetim Kurulu Üyesi

Suzan Sabancı Dinçer

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi’dir. Lisans öğrenimini İngiltere’deki Richmond College’da finans üzerine yapmış olan Suzan Sabancı Dinçer, ayrıca ABD’de Boston Üniversitesi’nden işletme dalında lisansüstü (MBA) dereceye sahiptir. Suzan Sabancı Dinçer, Institute of International Finance Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma Kurulu Üyesi; Harvard Üniversitesi Küresel Danışma Kurulu Üyesi, Harvard İşletme Fakültesi Küresel Liderler Grubu Üyesi ve Harvard İşletme Fakültesi İstanbul Danışma Kurulu Üyesi’dir. Suzan Sabancı Dinçer ayrıca Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Endeavor Türkiye Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Chatham House Mütevelli Heyeti Üyeliği, Contemporary Istanbul Onur Kurulu ve Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Sevil Sabancı Sabancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Sevil Sabancı Sabancı

Yönetim Kurulu Üyesi

Sevil Sabancı Sabancı

Sevil Sabancı Sabancı 1973 yılında İstanbul'da doğdu; yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.  Topluluk şirketlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1997 yılından bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serra Sabancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Serra Sabancı

Yönetim Kurulu Üyesi

Serra Sabancı

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Mehmet Göçmen

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Mehmet Göçmen

1957 yılında Bursa’da doğmuş ve yükseköğrenimini 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise 1983 yılında Syracuse Universitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Çelik Halat ve Lafarge firmalarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2003-2008 yılları arasında Akçansa’da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 1 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atanan Göçmen, bu görevi 2011'de bırakmıştır. 20 Temmuz 2009'da Çimento Grup Başkanlığı görevine atanan Göçmen, 1 Eylül 2014'te bu görevi bırakmıştır. 16 Haziran 2014 - 30 Mart 2017 arasında Enerji Grup Başkanlığı görevini sürdüren Göçmen, 30 Mart 2017’den itibaren, Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Göçmen evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Erdem
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Erdem

Ahmet Erdem, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisliği branşında lisans eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsünde Mühendislik Yönetimi branşını tamamlamıştır. 1990 yılından itibaren Shell’in Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da yürüttüğü faaliyetlerinin üst kademelerinde görev yapmıştır. 2006 yılında Shell ve Turcas ortak girişimi Shell&Turcas Petrol A.Ş.’nin kurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

2008 ve 2009 yıllarında Shell Kenya Ülke Başkanı olan Erdem, halen Shell Türkiye Ülke Başkanı görevini yürütmektedir. Shell’deki sorumluluklarının yanı sıra Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nde(YASED) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanlığı, Petrol Sanayi Derneği’nde (PETDER) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriya Yıldırım

Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriya Yıldırım

1944 yılında doğan Zekeriya Yıldırım’ın İÜ İktisat Fakültesi‘nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi’nden (Nashville, Tennessee) MA dereceleri vardır. Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. TC Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı’nda çalışmıştır. 2008-2010 arasında Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesidir. 2012 Mayıs’ında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmiştir.

Nafiz Can Paker
Yönetim Kurulu Üyesi

Nafiz Can Paker

Yönetim Kurulu Üyesi

Nafiz Can Paker

1942 yılında İstanbul’da doğmuş; yüksek tahsilini Berlin Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği branşında doktora derecesi almış, 1973 yılında Columbia Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yapan Paker, 1971 yılından itibaren Türk Henkel A.Ş.’nin üst yönetim kademelerinde görev yapmış,1984’ten 2004 yılına kadar Türk Henkel Genel Müdürü olarak görev almıştır. 2004 yılında kurucusu olduğu B.O.Y. Consulting’in yöneticiliğini halen sürdürmektedir.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Dedeman Holding Yönetim Kurulu, Golden Horn Ventures Yönetim Kurulu, TÜSİAD Yönetim Kurulu, TÜSİAD Haysiyet Divanı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyelikleri’nde bulunan Paker, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 1997-2015 yılları arasında sürdürmüştür. Halen, Inovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akbank Yönetim Kurulu Üyeliği, PODEM Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği Kurucu Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Üst Yönetim
Faruk Bilen
Danışman
Mevlüt Aydemir
Yönetim Kurulu Baş Danışmanı
Ömer Bozer
CEO Danışmanı
Nedim Bozfakıoğlu
Genel Sekreter
Bülent Bozdoğan
Denetim ve Uyum Yönetimi Başkanı
Levent Demirağ
Mali İşler, Muhasebe ve Hukuk Bölüm Başkanı
Ahmet Güzeltuna
Çalışma İlişkileri Baş Müşaviri
Berrin Yılmaz
Direktör - İnsan Kaynakları
Fezal Okur
Direktör - Strateji ve İş Geliştirme
Filiz Karagül Tüzün
Direktör - Kurumsal İletişim
Gökhan Eyigün
Direktör - Strateji ve İş Geliştirme
Güven Oktay
Direktör - Uyum Yönetimi
İlker Yıldırım
Direktör - Muhasebe
Olcay Gürdal
Güvenlik Koordinatörü
Ömer Faruk Gönener
Direktör - Center Yönetimi
Ruba Unkan
Direktör - Hukuk İşleri
Şerafettin Karakış
Direktör - Mali İşler
Taner Aytan
Direktör - Denetim ve Etik İnceleme
Vecih Yılmaz
Direktör - Planlama, Raporlama ve Finansman
CEO ve Grup Başkanları
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Mehmet Göçmen

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Mehmet Göçmen

1957 yılında Bursa’da doğmuş ve yükseköğrenimini 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise 1983 yılında Syracuse Universitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Çelik Halat ve Lafarge firmalarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2003-2008 yılları arasında Akçansa’da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 1 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atanan Göçmen, bu görevi 2011'de bırakmıştır. 20 Temmuz 2009'da Çimento Grup Başkanlığı görevine atanan Göçmen, 1 Eylül 2014'te bu görevi bırakmıştır. 16 Haziran 2014 - 30 Mart 2017 arasında Enerji Grup Başkanlığı görevini sürdüren Göçmen, 30 Mart 2017’den itibaren, Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Göçmen evli ve iki çocuk babasıdır.

Finans

Barış Oran

Finans

Barış Oran

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Barış Oran, The University of Georgia’da MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers’ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL’da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN’de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global’de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Cimsa, Akcansa ve Temsa Global’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Perakende

Ata Köseoğlu

Perakende

Ata Köseoğlu

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi’nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası’nda başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank’ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 1994-1999 yılları arasında New York’ta ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns’te Türkiye, Yunanistan ve Mısır’daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris’e yerleşerek Société Générale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu’dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Société Générale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak Bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. 2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası’nda Managing Director/CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur. 2006 yılında BNP Paribas/TEB Grubu’na katılan ve son olarak TEB Yatırım’da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım’ı işlem hacmi ve karlılık açısından Türkiye’deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur. Köseoğlu, 30 Mart 2017'de Perakende Grup Başkanı olarak atanmıştır.

İnsan Kaynakları

Meral Eredenk Kurdaş

İnsan Kaynakları

Meral Eredenk Kurdaş

Meral Kurdaş, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, daha sonra Manchester Business School’da Executive MBA, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Executive MIS programını tamamlamıştır. 1985 yılında Interbank’ta Yönetici Adayı olarak işe başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1994-1997 yıllarında Garanti Yatırım Bankası’nda pazarlama ve özel bankacılık bölümünde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 1997-2002 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası’nda Kurumsal Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2002-2007 yılları arasında AK Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinin ardından 31 Ekim 2007 tarihinde AK Emeklilik ile Aviva Hayat ve Emeklilik şirketlerinin birleşmesiyle kurulan AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’da Genel Müdür olarak çalıştı. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Hayri Çulhacı

Banka

Hayri Çulhacı
Sigorta

Haluk Dinçer

Sigorta

Haluk Dinçer

Haluk Dinçer, Haziran 2016 itibariyle Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Dinçer, bu görevden önce, 2011-2016 yıllarında Perakende ve Sigorta Grup Başkanlığı, 2007-2011 yıllarında Perakende Grup Başkanlığı, 2004-2007 yıllarında Perakende ve Gıda Grup Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında ise Gıda Grup Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.  1995 yılında Sabancı’ya katılan Dinçer, bu tarihten itibaren topluluğun otomotiv, gıda ve perakende şirketlerinde önemli liderlik pozisyonları üstlenmiştir.

B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi olan Haluk Dinçer, aynı zamanda Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Institute’de Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Dinçer, daha önce TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üç dönem boyunca DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Haluk Dinçer, University of Michigan’dan makine mühendisliği dalında lisans ve işletme dalında yüksek lisans (MBA) derecelerini almıştır.

Haluk Dinçer, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sanayi

Cenk Alper

Sanayi

Cenk Alper

Cenk Alper, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. 1996 yılında Beksa'da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global'e katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa Global CEO'luğu görevine atanmıştır. Alper, 1 Nisan 2017'den itibaren Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Hacıkamiloğlu

Çimento

Mehmet Hacıkamiloğlu

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Hacıkamiloğlu, 2001 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamlamıştır. 1992-1993 yılları arasında Üstay İnşaat şirketinde Saha Mühendisi olarak görev yapmış ve Sabancı Topluluğu’na 1993 yılında katılarak Betonsa’da sırasıyla Hazır Beton Tesis Şefi ve Yatırım ve Planlama Şefi olarak çalışmıştır. 1997-1999 yılları arasında Akçansa’da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Agregasa’da Şirket Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2001-2003 yılları arasında Akçansa’da Finans Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2003 yılında Çimsa’ya Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 1 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Hacıkamiloğlu 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren de Akçansa Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi. Hacıkamiloğlu, 30 Mart 2017'de Çimento grup Başkanı olarak atanmıştır.

 
Komite Üyeleri

Portföy Yönetim Komitesi

Güler Sabancı
Suzan Sabancı Dinçer
Sevil Sabancı Sabancı
Serra Sabancı
Mehmet Göçmen

Denetim Komitesi

Zekeriya Yıldırım
Ahmet Erdem

Kurumsal Yönetim Komitesi

Nafiz Can Paker
Sevil Sabancı Sabancı
Serra Sabancı
Mevlüt Aydemir
Levent Demirağ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Zekeriya Yıldırım
Sevil Sabancı Sabancı
Mevlüt Aydemir
Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.