Sabancı Holding

Sabancı Holding, yüksek performans kültürü ile dinamik yönetilen stratejik bir portföy yapısına sahiptir.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir ve Topluluğa bağlı şirketleri stratejik bir portföy yaklaşımı ile yönetmektedir. Sabancı Topluluğu’nun temel iş alanları; Türkiye’nin hızla büyüyen sektörleri olan banka, sigorta, enerji, çimento, perakende ve sanayidir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin lideri konumundadır.

Sabancı Holding icra faaliyetleri, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak CEO, Finans Grup Başkanı (CFO), Sektör Grup Başkanları ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı’ndan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Sabancı Holding;

Finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin belirlenmiş kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklemesinden,
Topluluk üst ve orta kademe yöneticilerinin kariyer gelişiminden,
Topluluk stratejilerinin belirlenmesinden,
Toplulukta performans kültürünün yaygınlaştırılmasından,
Topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.
Sabancı Holding, performans kültürünü ön planda tutmakta ve tüm paydaşlar için değer yaratma hedefiyle kısa ve uzun vadeli prim teşvik sistemi uygulamaktadır.
Yıllık bazda ciro, operasyonel kârlılık, net kâr, halka açık şirketler için rakiplerle karşılaştırmalı piyasa değeri değişimi ortak kriterler olmakla birlikte pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik, çalışan memnuniyeti vb. performans kriterleri baz alınarak performans değerlendirmesi yapılırken,
Uzun vadeli olarak Sabancı Holding toplam hisse getirisi ve Sabancı Holding Hisse Değerinin Net Aktif Değere göre iskonto oranı baz alınarak teşvik uygulaması yapılmaktadır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerine ek olarak daha dengeli, dinamik portföy yönetimi ve sermaye alokasyonu anlayışıyla 30 Mart 2017’de Portföy Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Suzan Sabancı Dinçer, Sevil Sabancı Sabancı, Serra Sabancı ve CEO Mehmet Göçmen’dir. Komite 2018 yılında beş kez toplanmış ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmuştur.

Sabancı Holding, iş geliştirme projelerini sadece finansal değil stratejik yatırım olarak da değerlendirmekte, değer yaratma, reel büyüme potansiyeli olan ve mevcut yetkinliklerin değerlendirilebileceği projeleri önceliklendirmektedir.

Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler; 13 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır.

2018 yılında Sabancı Topluluğu,  88 milyar TL kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide net kârı  3,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 12 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. 2017 yılında bu sayı 11 iken, 2017 yılı içerisinde başlayan ve Şubat 2018’de tamamlanan, Sabancı Holding ve E.ON’un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı ile bu sayı 12’ye yükselmiştir. Toplamda 4,8 kat talep gören Enerjisa Enerji halka arzı, Türkiye’nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihe geçmiştir.

Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu %53,9 hisse oranıyla Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. Sabancı Holding hisselerinin %42,8’i halka açıktır.