Kuruluşlarımız

  • Sabancı Vakfı

    Sabancı Ailesi, kurmuş olduğu pek çok sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra aile bireyleri özellikle eğitim, sağlık, kültür, spor ve sosyal hizmet alanlarında çok sayıda kurumun toplum yara...
  • Sabancı Üniversitesi

    Sabancı Üniversitesi, “BRICS ve Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler” sıralamasında Türkiye’den en yüksek sıradan giriş yapan vakıf üniversitesi olmuştur.
  • Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

    Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Atlı Köşk olarak anılan köşk ve galerilerden oluşmaktadır. 1951 yılında, Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alınan Atlı Köşk, uzun yıllar ailenin yazlık evi olarak kullanılmış, daha sonra Sakıp Sabancı...
Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.