Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz

 • Çevre

  Sabancı Topluluğu’nun tüm kurumları faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışı içinde sürdürmektedir. Sabancı Topluluğu şirketleri, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve çevresel konularda topluma katkıda bulunmanın sorumluluğu bil...
 • Eğitim

  Sabancı Vakfı’nın var olma nedeni “Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak” doğrultusunda topluluğ...
 • Kültür & Sanat

  Topluluğumuz kültürel ve sanatsal etkinliklerin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak, çağdaş sanat eserlerinin üretimini teşvik etmek ve geleneksel değerlere sahip çıkmak amacıyla Türkiye’nin çok değerli sanatsal etkinliklerini ve festivallerini destek...
 • Spor

  Sabancı Topluluğu spora teşvik edecek, sporu hayatın bir parçası haline getirecek ve tüm toplumda spor bilincini yükseltecek politikaları ve çalışmaları desteklemekte, vermiş olduğu ödüllerle sporu ve sporcuyu teşvik etmektedir. Spor Tesisleri Kurm...
Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.