Bankacılık

Türkiye’de bankacılık sektörü etkin düzenleme, denetim ve sıkı risk yönetimi sonucu krizlere karşı daha sağlam ve güçlü bir konumda bulunmaktadır. Bu durum, sektörün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıkıntılar yaşayan bankacılık sektörlerinden ayrışmasına sebep olmaktadır.
Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.