Enerji

Türkiye elektrik sektörü, ekonomik büyüme, sanayileşme ve kentleşme paralelinde, dünyanın en dinamik elektrik piyasaları arasında başta gelmektedir.
 • Enerjisa

  Enerjisa, sektördeki fırsatları değerlendirerek ortaklarına, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve topluma değer yaratmayı amaçlamaktadır.
 • Enerjisa Enerji A.Ş.

  Elektrik değer zincirinin tüm halkalarında, dinamik ve büyük bir portföy yöneten Enerjisa’nın elektrik üretimi, ticareti, satışı, dağıtımı ve doğal gaz ile ilgili faaliyetleri çatı şirketi Enerjisa Enerji A.Ş. bünyesindeki şirketler tarafından sürdürülmektedir.
 • Elektrik Üretim Faaliyetleri

  Enerjisa, 3 adet doğal gaz kombine çevrim santrali, 12 adet hidroelektrik üretim santrali, 3 adet rüzgar enerjisi santrali ve 1 adet yerli linyit santrali ile yaklaşık 3.600 MW kurulu güce sahiptir.
 • Elektrik Ticaret Faaliyetleri

  Enerjisa Toptan Satış, optimizasyon rolünü üstlenmektedir. Toptan ticaretin yanı sıra elektrik piyasa değişkenlerinin etkilerinin tahmininde ve analizinde kullanılan sayısal modeller de geliştirerek şirket’in kısa ve uzun vadeli kararlarına ve stratejilerine katkı sağlamaktadır.
 • Elektrik Satış Faaliyetleri

  Enerjisa, elektrik enerjisi satış pazarının serbestleşme sürecinde hem müşteri hem de pazarın ihtiyaçlarını tanımlayarak serbest tüketici limitinin sıfırlanması ve piyasanın daha rekabetçi bir nitelik kazanması sürecine ilişkin çabaları desteklemektedir.
 • Elektrik Dağıtım Faaliyetleri

  Elektrik dağıtımında 14 ilde hizmet sağlamakta olan Enerjisa, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışında; insan, çözüm, inovasyon ve verimlilik odaklı yatırımları ile dağıtım sektöründe öncü rol üstlenmektedir.
Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.