Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı’nın vizyonu “bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum”dur. Vakfın misyonu ise “Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve bireylerin hayatında fark yaratmak”tır.

Sabancı Ailesi, kurmuş olduğu pek çok sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bunun yanı sıra aile bireyleri özellikle eğitim, sağlık, kültür, spor ve sosyal hizmet alanlarında çok sayıda kurumun toplum yararına sunulmasına büyük önem vermiş, hayır işlerinde etkin bir biçimde rol almıştır. Merhum Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesini benimseyen Sabancı Kardeşler bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini kurumsallaştırmak ve düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nı (Sabancı Vakfı) kurmuşlardır. Bu girişimlerinde en büyük desteği ise tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı’dan almışlardır. Sabancı Vakfı’nın kaynakları, Sabancı Ailesi’nin ve Sabancı Topluluğu şirketlerinin bağışları ile Vakfın mal varlıklarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Eğitim, sosyal değişim ve kültür-sanat Vakfın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Vakıf, bu çerçevede yürüttüğü faaliyetlerinde “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler”e odaklanmaktadır.

Türkiye’nin en büyük vakıflarından biri olan Sabancı Vakfı, yurt içi ve yurt dışında önde gelen sivil toplum platformlarında üyeliklere sahip olup, bu kurumlarda önemli roller üstlenmektedir. Sabancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’in Kurucu Üyesi, Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) Yönetim Kurulu Üyesi, ayrıca EFC bünyesinde bulunan, Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun ve Toplumsal Cinsiyet Grubu’nun da Kurucu Üyesi ve ABD Vakıflar Birliği (COF) Üyesi’dir.

2016 yılı, Vakıf faaliyetlerinin strateji çalışması ile gözden geçirildiği bir yıl olmuştur. Sivil toplum temsilcileri, Sabancı Topluluğu yöneticileri, akademisyenler ve medya alanından katılımcılarla düzenlenen Arama Konferansı’nda Vakfın son 10 yıldaki faaliyetleri değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik öneriler geliştirilmiştir. Arama Konferansı çıktıları daha sonra gerçekleştirilen Karar Konferansı’nda değerlendirilerek Vakfın geleceğine yönelik ortak akıl ortaya çıkarılmıştır.

Sabancı Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen 42 yıl süresince, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde okullar, yurtlar, sağlık kurumları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, öğretmenevleri ve sosyal tesisler ile en görkemli yatırımı olan Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek sayıları 120’yi aşan kalıcı eseri toplumun hizmetine sunmuştur.

Sabancı Vakfı tarafından Enerjisa’nın şartlı bağışı ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaptırılmakta olan Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatına 2016 Ağustos ayında başlanmıştır. 12 derslik ve 360 öğrenci kapasiteli olarak projelendirilen okulun 2017-2018 öğrenim yılında açılması planlanmaktadır.

Kuruluşundan itibaren 42 yılda 44 binin üzerinde burs veren Sabancı Vakfı, 2016 yılında da yaklaşık 400’ü yeni olmak üzere toplam 1.500’e yakın öğrenciye burs sağlamıştır. Eğitim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan kişilere ve kuruluşlara, başarıyı teşvik etmek amacıyla bugüne kadar 1.100’ü aşkın ödül verilmiştir.

Vakıf, kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik olarak 2016 yılında da Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni ve Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ni desteklemeye devam etmiştir. Vakfın yaptırdığı Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’ni açılış tarihi 1 Ekim 2009’dan itibaren ziyaret eden kişi sayısı 540 bin kişiyi aşmıştır.

1990 yılından bu yana kazı çalışmaları süren ve 2003 yılından bu yana Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları 2016 yılında da devam etmiştir. İzmir Torbalı’da bulunan Metropolis 2015 yılında ören yeri olarak ziyarete açılmıştır. 2016 yılında devam eden kazı çalışmalarında antik Helen mitolojisinin Baş Tanrısı Zeus için inşa edilmiş kült alanı ortaya çıkarılmıştır.

Sabancı Vakfı tarafından 8 yıldır desteklenen Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda 2016 yılında 12 üniversiteden seçilmiş 79 genç yer almıştır. Sabancı Üniversitesi’nde yapılan 3 haftalık kampın ardından yurt dışında 8 konser, İstanbul’da 1 konser vermişlerdir.

Toplumsal konularda sanat yoluyla farkındalık yaratmak, sinemanın yaratıcı bakış açısından yararlanarak bilinç oluşturmak, genç yetenekleri cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla 2016 yılında Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başlatılmıştır. “Kısa Film, Uzun Etki” sloganıyla lansmanı yapılan yarışmanın ilk yıl teması “Mülteci Kadınlar” olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ocak ayında yapılan ödül töreni ile jüri tarafından seçilen ilk 3 eserin sahiplerine ödülleri verilmiştir.

Sabancı Vakfı, yarınları değiştirme gücüne sahip olanları cesaretlendirerek teşvik etmek ve insanların hayatında fark yaratmak için program alanlarındaki faaliyetlerini seminerler, ortaklıklar ve hibe programlarıyla yürütmeye devam etmiştir.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılması ve bu grupların topluma aktif katılımlarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının projeleri desteklenmektedir. 2008 yılından bu yana Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında 1.718 başvuru alınmıştır. Bunların arasından seçilen 60 proje, toplam 10,5 milyon TL hibe desteği ile 72 ilde uygulanmıştır. Tamamlanan 54 proje, doğrudan 90 bin dolaylı olarak ise 400 binden fazla insanın hayatına dokunmuştur.

2006-2010 ve 2012-2015 yılları arasında iki fazda yürütülen Birleşmiş Milletler Ortak Programı ve Fark Yaratanlar kapsamında verilen hibeler de dahil edildiğinde bugüne kadar 74 ilde toplam 126 proje ile 700 bin kişinin hayatına dokunulmuştur.

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen ve projelerini 2016 yılında tamamlayan 9 sivil toplum kuruluşu ise 13 Ekim 2016 tarihinde “Ekim Zamanı” teması ile düzenlenen toplantıda deneyimlerini paylaşmıştır. Sivil toplum kuruluşları, kamu ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda projelerin hikâyelerinin yer aldığı “Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri” kitabı dağıtılmıştır.

Mor Sertifika Programı, 2015 yılında tamamlanan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’nın (BMOP) bir bileşeni olan, temel olarak öğretmenlere yönelik bir toplumsal cinsiyet eğitimi programıdır. BMOP tamamlandıktan sonra da Sabancı Vakfı’nın desteği ile Sabancı Üniversitesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen ve 2007 yılından bu yana devam etmekte olan Mor Sertifika Programı kapsamında bugüne kadar 17 ilde, toplam 3.000 öğretmene ulaşılmış, 345 öğretmene sertifika verilmiştir. Program kapsamında 2016 yılında Bilgi Üniversitesi ile de iş birliğine gidilmiş ve öğretmen adayları, ilkokul öğretmenleri ve ortaokul öğrencileri ile ilgili çalışmalar programa dahil edilmiştir.

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla tasarlanan Fark Yaratanlar Programı 2016 yılında da devam etmiştir. Toplumsal konularda farkındalık yaratmaya çalışan, insanları duyarlı ve aktif vatandaş olmaları konusunda teşvik eden bir farkındalık projesi olan Fark Yaratanlar Programı için 2009 yılından itibaren aday gösterilen 2 binden fazla kişi arasından seçilen 150 Fark Yaratan’ın videoları, Fark Yaratanlar web sitesinin yanı sıra, Facebook, Twitter ve Youtube’da paylaşılmaktadır. Fark Yaratanlar’ın videoları bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında internet ve sosyal medya aracılığıyla 5 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşmıştır.

Fark Yaratanlar Programı’nın Ekim 2016’da başlayan 8’inci sezonunda, programın ilk yıllarında olduğu gibi TV yayını tekrar başlatılmıştır. Her ay iki Fark Yaratan, sosyal medyanın yanı sıra CNN Türk kanalında Cüneyt Özdemir’in sunumuyla TV programında da tanıtılmaya başlanmıştır.

Sabancı Vakfı, sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu kuruluşu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla bir araya getirerek vakıflar ve sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımlar konusunda bilgi paylaşımına imkan vermektedir. Bu kapsamda “Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri”nin 9’uncusu 8 Aralık 2016’da “Her Şeye Rağmen İnsan Sevgisi” başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Yaşadıkları zorluklar karşısında dahi insan sevgisini ön planda tutan ilginç yaşam öyküleri ile gazeteci-yazar Amanda Lindhout ile model ve insan hakları aktivisti Waris Dirie seminerin konuşmacıları olmuştur.

Sabancı Vakfı, 2016 yılında uluslararası arenadaki varlığını güçlendirmeye devam etmiştir. Vakıf, 1991 yılından beri üye olduğu ve ilk kez 2011 yılında yönetiminde görev aldığı Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 2014 yılında 2’nci kez seçilen ve Türkiye’den EFC yönetiminde yer alan tek vakıf olarak bu önemli temsil görevini yerine getirmeyi sürdürmüştür. Sabancı Vakfı, Avrupa’dan üç vakıfla birlikte Mayıs ayında Amsterdam’da düzenlenen EFC Yıllık Toplantısı’nda toplumsal cinsiyet konulu bir oturuma ev sahipliği yapmıştır. Aralık ayında Hamburg’da gerçekleşen Grantmakers East Forum Konferansı’nda “Mülteci Kadınlar Konusunda Uygulanan İnovatif Yöntemler” oturumuna ise konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Ayrıca filantropi alanında önemli yere sahip saygın uluslararası yayınlarda yayımlanan makaleler ile alanındaki fikir önderliği misyonunu yerine getirmeye devam etmiştir.

Sabancı Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın üyesi olduğu Synergos Enstitüsü Küresel Hayırseverler Ağı Toplantısı’na 29 Eylül 2016 tarihinde Sabancı Center’da ev sahipliği yapmıştır. Toplantı, Synergos Enstitüsü Başkanı, üyeleri ve Türkiye’den sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıya misafir konuşmacı olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin mültecilerle ilgili yaptığı çalışmaları ve oluşturdukları Gaziantep modelini paylaşmıştır. Sabancı Vakfı desteğiyle modelin New York’ta sivil toplum temsilcilerine anlatılması için 3 Kasım 2016 tarihinde bir toplantı daha organize edilmiştir.

2016 yılında Vakfın aldığı ödüllere bir yenisi daha eklenmiştir. Vakıf, Fark Yaratanlar Programı ile dünya çapında 170 ülkede 190 binden fazla üyesi bulunan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) Türkiye temsilcisi olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından Toplumsal Farkındalık Ödülü’ne layık görülmüştür.

Sabancı Vakfı ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için: www.sabancivakfi.org

Sabancı Vakfı

Genel Müdür
Zerrin Koyunsağan

Adres
Sabancı Center Kat:8
34330 4. Levent - İstanbul


Telefon
0212-385 88 00

Faks
0212-385 88 11

Web Sitesi
http://www.sabancivakfi.org

Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.