Yatırımcı İlişkileri

  • Yatırımcı İlişkileri ve Kâr Dağıtım Politikası

    Sabancı Holding yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana amacı, mevcut hissedarlar için Sabancı Holding’in değerini artırmak, potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir. Holdi...
Sabancı Holding
Global Compact ilkelerini desteklemektedir.
Sabancı Holding, Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri
Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketidir.