Eyüp Engin

Eyüp Engin

Bankacılık

Eyüp Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Eyüp Engin 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank’ta göreve başlamıştır. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Engin, 1996’da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 1998 yılından itibaren de Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir.

2007 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanan Eyüp Engin 2007 – 2019 devresinde Bankanın tüm iştiraklerinde Denetim Komitesi Başkanı olarak Yönetim Kurullarında görev almıştır. Engin 2019 yılı Mart ayında Yönetim Kurulu Murahhas Üyelik görevine, 2020 yılı Mart ayında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyelik görevine seçilmiştir, ayrıca Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Bunlara ilaveten, Sabancı Holding’de Bankadan Sorumlu Grup Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeliği, TT Mobil A.Ş. ve TT Net A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği ve Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmektedir.