CEO Mesajı

Değerli Yatırımcılarımız, İş Ortaklarımız ve Kıymetli Çalışanlarımız

“Türkiye’nin Sabancı’sı” olarak 90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç, deneyim ve kültürümüzle her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. DNA’mızda da olan inovasyon, AR-GE ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarımızı; güçlü insan kaynağımızın da katkısıyla daha dinamik, daha etkin ve daha rekabetçi bir yapıyla sürdürüyoruz.

Enerjiden sanayiye, bankacılıktan sigortaya, çimentodan perakendeye kadar farklı birçok sektördeki faaliyetlerimizle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz.

Sabancı Topluluğu olarak mevcut işlerimizi; stratejik, operasyonel ve ticari boyutları ile üstün standartlarda yönetmek öncelikli görevimiz ve bizlere güvenen paydaşlarımıza sözümüzdür. Kültürümüzün en güçlü yanı olan mükemmelliyetçi yaklaşımımızı işimize daha güçlü yansıtmalıyız, yansıtacağız.

İddiamız çok daha büyük. Sadece mevcudu iyileştirmekle ve en iyiye ulaşmakla yetinmeyecek, Topluluk olarak küresel boyutta yaşanan dijital değişimi özümsüyerek, her alanda değişime liderlik yapmayı hedefleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hiç kuşkusuz dijital dönüşüm en çok odaklanacağımız alanlardan biri olacak ve işlerimizi bu çağın teknolojisinin de ötesine taşımak için kendimizle yarışacağız.

Gerçekleştirmekte olduğumuz organizasyonel dönüşümün verdiği enerjiyle ve en büyük gücümüz olan insan kaynağımızla birlikte; sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk anlayışından da ödün vermeden yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratacağız.

Bu vesileyle bir kez daha “Türkiye’nin Sabancı’sı” olarak; tüm değerli çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza bu yolda bizimle birlikte yürüdükleri için ve bize güvendikleri için teşekkür ediyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Mehmet Göçmen
Sabancı Holding, CEO