CEO Mesajı

“Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesiyle iş yapış şekillerimizi her alanda yeniden tanımladık. Sabancı Holding kurumsal girişim sermayesi fonu ile startup
ekosistemine yatırımlar yapmayı ve iş birliklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz.

2019 yılında Topluluk şirketlerimize ilişkin ekonomik ve sektörel ana göstergeleri okuyarak geleceğe dönük stratejik adımlar attık.

Değerli yatırımcılarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Küresel gelişmelerin etkisiyle zorlu bir yıl olan 2019’u başarıyla tamamladık. Tüm dünyada artan siyasi ve jeopolitik risklerin büyümede yavaşlamaya neden olduğu bu dönemde, ticaret savaşlarının ve dünya ekonomisinin kırılganlığının etkisini yaşadık. Türkiye de, bu dönemde jeopolitik riskler ve bölgesel konumlanma nedeniyle, dünya genelinde yaşanan dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilendi.

Türkiye ekonomisinde 2019 yılının özellikle ilk yarısında yaşanan önemli daralma tüm sektörlerde büyüme performansı açısından zorlu bir durum ortaya koydu. Öte yandan yılın son çeyreğinde kısmi toparlanma belirtileri gözlemledik ve 2020 yılına ilişkin beklentilerdeki iyileşme de bu durumu destekliyor.

Sabancı Holding 2019 Performansı ve Beklentilerimiz
Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılında faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda önemli başarılara imza attık.

2019 yılında, ileri veri analitiği uygulamaları, yalınlaştırdığımız süreçler ve iş uygulamalarında dijitalleşme ve teknolojinin daha geniş kapsamlı kullanımı ile mevcut iş birimlerimizdeki rekabetçi yapımızı, verimliliğimizi ve büyümemizi güçlendirdik ve fark yarattık.

Bu yıl, dünya genelinde önemi gittikçe artan sürdürülebilirlik konusuna daha da çok çalıştık. İşlerimizi, esnek ve çevik yönetim yaklaşımımız, güçlü özkaynağımız ile güçlü nakit yaratma yeteneğimiz ve yetkin insan kaynağımız sayesinde başarıyla yönetmeye devam ettik. Operasyonel mükemmellik ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımımız ile önemli rekabet avantajı sağladık.

2019 yılında ana iş kollarımızı ve piyasaları etkileyen ana trendleri, yıkıcı güçleri, teknolojinin iş alanlarımıza etkisini ve yarattığı fırsatları değerlendirdik ve önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin portföy stratejimizi tekrar gözden geçirdik. Yol haritamızı büyüme, değer yaratma ve sürdürülebilirlik temalarını odağımıza alarak belirledik.

“Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesiyle iş yapış şekillerimizi her alanda yeniden tanımladık. Mevcut işlerimizi daha da geliştirerek yapmaya devam ederken, yakın iş alanlarında yeni fırsatları ortaya çıkarmak için yeni süreçler geliştiriyor, Sabancı Holding kurumsal girişim sermayesi fonu ile startup ekosistemine yatırımlar yapmayı ve iş birliklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz.

Sabancı Holding olarak Topluluk şirketlerimize değer yaratmak için üç farklı odak alan belirledik; (1) Performans kültürünün güçlendirilmesi,
(2) Dinamik stratejik portföy yönetimi ve
(3) Ekosistemden değer yaratma.

Ekosistemimizin gücünden daha fazla faydalanmayı önceliklendiriyoruz. İş birliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.

2019 yılında Topluluk şirketlerimize ilişkin ekonomik ve sektörel ana göstergeleri değerlendirerek geleceğe dönük stratejik adımlar attık.

Öncelikle Enerji iş kolumuzda, 2018 yılının başında başarı ile gerçekleştirdiğimiz Enerjisa Enerji halka arzı sonucunda yarattığımız fonun Enerjisa Üretim’e sermaye olarak geri dönmesi ile şirketin bilançosunu sağlıklı bir konuma getirdik.

Enerji sektöründe “Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2)” ihalesinde açılan dört yarışmanın ikisini, Aydın ve Çanakkale Bölgeleri’ni, Enerjisa Üretim ile kazandık. Böylece ihalede tahsise açılan 1.000 MW’lık kapasitenin yarısını Enerjisa Üretim portföyüne kattık. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak kapasitemizi artırmayı hedefliyor ve bu stratejimizin olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyoruz. 2019 yılında Enerjisa Enerji ile dağıtım iş kolumuzda altyapı yatırımlarına da ara vermeden devam ettik, toplam 1,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik.

Bu yıl Türkiye’de çimento sektöründe talepte önemli bir daralma yaşadık. Çimento iş kolumuzda 50 yıllık deneyimimizle Türkiye pazarında ulaştığımız azami kapasiteyi rekor düzeyde ihracat ile yurt dışına taşıyarak dengeledik. Çimsa ile İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Buñol’un 180 milyon ABD dolara satın alım anlaşmasını imzaladık. Bu yatırıma ilişkin gerekli onayların tamamlanması ile beyaz çimento işindeki liderliğimizi yurt dışına da taşıyacağız.

2019 yılında yurt dışı işlerde büyümeye devam ederken Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı sunma yolunda da ilerledik. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KTMM) ile gücümüzü global arenaya taşıdık. Kordsa ile geleceğin işlerinden biri olan kompozitte ABD’de dördüncü satınalmamızı tamamladık. Böylece Kordsa, Boeing gibi, uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi haline geldi. Türkiye’deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz, Kordsa İzmit fabrikasında yeni nesil üretim yapacak ek polyester iplik yatırımını da bu yıl devreye aldık.

Sanayi iş kolundaki bir diğer şirketimiz Türkiye lastik pazarının tartışmasız lideri Brisa’yı lastik satan değil, mobilite çözümleri sağlayan bir şirket olarak konumladığımız 2019 yılında, yenilikçi üretim çözümlerimizle de büyük ilerlemeler kaydettik.

2018 yılında faaliyetine başlayan ve baştan sona akıllı üretim sistemlerine sahip Aksaray ve İzmit fabrikalarımızla sanal gerçeklikle üretim gerçekleştirdik.

2019 yılında Akbank bilançosunun kuvvetli yapısını korurken, dünyadaki teknolojik trendler doğrultusunda altyapıya önemli yatırımlar yaptık. Yılın ikinci yarısında gerileyen enflasyona paralel olarak düşen faizlerle birlikte kredilerde büyüme trendine girdik. 2019’da kredilerle büyümeye devam ederken, ekonomiye sağladığımız desteği toplam 269 milyar TL seviyesine çıkardık. Kuvvetli sermaye yapısı, güçlü özkaynakları, likiditesi ve altyapısı ile 2019 yılı boyunca güçlenerek yola devam eden Akbank, önümüzdeki yıl da reel sektörün ve ihracatın finansmanına odaklanacak.

Perakende iş kolumuzda Teknosa’nın çoklu kanal deneyimine, müşteri ilişkileri yönetimine ve veri analitiğine odaklandığımız bir yıl oldu. Dijitalleşme ve dönüşüm süreçlerine hız verdiğimiz Teknosa’da bu yatırımlara 2020 yılında da devam edeceğiz.

“Yeni Nesil Market” vizyonumuzla Carrefoursa’da başlattığımız dönüşüm hareketine 2019 yılında yaptığımız 153 milyon TL yatırım, yeni market açılışları, yenilenen online alışveriş platformumuz carrefoursa.com, müşteri deneyimine odaklanma ve süreçlerde yalınlaşma ile devam ettik.

Sabancı Topluluğu için Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla odağımıza aldığımız teknoloji ve dijitalleşme yol haritamızı hayata geçirmeye ve yetenek dönüşümü ile kültür yönetimi hareketine devam ediyor, sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz.

Bu amaçla bu yıl ayrıca yeni nesil dijital ve analitik şirketimiz SabancıDx’in yeni merkezi “Dijital Kampüs”ü açtık. Farklı iş alanlarından beslenen, sanayi-üniversite-startup iş birliği kültürünü güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem hedefimiz dahilinde SabancıDx’in konumlanmasını çok önemsiyoruz. Sabancı Üniversitesi’nin de bu kampüste yerini alması ile akademi, iş dünyası ve diğer paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve Türkiye ve Sabancı Topluluğu için katma değer yaratacağı bir ortam oluşturmayı hedefledik.

Veri, tüm şirketlerimizin can damarı ve SabancıDx de tüm topluluğumuzu birleştiren bir noktada konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve veri odağı ile geliştirilen ürün ve hizmetlere odaklanacak. Şirket, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edecek; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojileri önceliklendirecek.

Son olarak 2019 yılı finansallarına baktığımızda 2019 yılında Topluluk kombine net satışlarımız 2018 yılının %11 üzerinde 97,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, kombine faaliyet kârımız %11 yükselerek 17,5 miyar TL’ye; konsolide net kârımız ise 3,8 milyar TL’ye ulaştı.

Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzun gerektirdiği şekilde, dinamik stratejik portföy yönetimi ve teknoloji odağımız doğrultusunda, stratejik hedeflerimizden sapmadan paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu her zaman birinci planda tutacağız.

2019 yılını başarıyla tamamlamamıza katkısı olan, başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza katkı ve güvenleri için teşekkür ediyorum.

Cenk Alper
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO