Sürdürülebilirlik

Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, çevresel ve sosyal faydalar sağlamada önemli bir rol oynayan çeşitli sektörlerdeki yatırımlarıyla açıkça görülmektedir.

Sürdürülebilirlik

2023 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Raporu’nda, önümüzdeki iki yıl içinde karşılaşılabilecek yakın risklerin yarısının, on yıl içinde karşılaşılabilecek yakın risklerin ise %60’ının çevreyle bağlantılı olduğu vurgulanmaktadır. Bu çevresel zorluklar, toplumsal sorunları daha şiddetli hale getirmekte ve eşitsizliği artırmakta, günlük yaşamları önemli ölçüde değiştirmekte ve daha geniş sosyal bozulmalara neden olmaktadır.

Sabancı Topluluğu “Daha iyi bir yaşam için sürdürülebilirlik” ilkesini benimserken, sürdürülebilirliği iş direncini artıran stratejik bir yaklaşım olarak görmektedir. Sabancı Holding’in öncelikli odak noktaları, yeni ekonominin kilit unsurları olan enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilere yönelik yeni yatırımlardır. Bu yaklaşım Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik konusundaki mevcut zorluklara karşı dayanıklılığını artırırken, aynı zamanda Topluluğu sürdürülebilirliği büyüme stratejisinin merkezine entegre eden kilit bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.

Karbonsuzlaşma Stratejisi

Sabancı Topluluğu, benimsediği temel yaklaşımlar paralelinde, küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefine ulaşmanın önündeki potansiyel riskleri ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir karbonsuzlaşma stratejisi oluşturmuştur. 2021’de başladığı bu yolculukta Topluluk, 2023 yılında Doğa Projesi kapsamında ara dönem sera gazı emisyon azaltım hedefleri belirleyerek stratejisi doğrultusunda daha kararlı ilerlemeye başlamıştır.

Bu çabalar, Topluluğun Net Sıfır Emisyon hedefine yönelik iyileştirmeye açık temel alanların belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hem Sabancı Holding hem de Topluluk şirketlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik özel önlem ve aksiyonlar belirlenmiştir. Sabancı Holding, ara dönem sera gazı emisyonlarını azaltma hedefinin yanı sıra, geçiş sürecini hızlandırmak ve aktif faaliyet gösterdiği sektörlerde de etkin bir şekilde karbon salımının önüne geçmek amacıyla karbonsuzlaşma yolunda 15 aksiyon alanı belirlemiştir.

Sabancı Topluluğu’nun Karbonsuzlaşma Aksiyonları

Yenilenebilir elektrik kullanımı/üretimi

Elektrikli araç filosu dönüşümü

Şebeke karbonsuzlaştırma

Şebeke kayıplarının azaltılması

SF6 geri kazanımı

Karbondioksit yoğun yakıtların dönüşümü

Alternatif soğutucu akışkan kullanımı

Ham madde değişimi

Klinker

Ikamesi

Fırın/Kazan elektrifikasyonu

Yenilenebilir doğal gaz (RNG) karışımı

Isı pompası kullanımı

Biyodizel karışımı

Ürün/Şebeke optimizasyonu

Sürdürülebilirlik       

Sürdürülebilirlik, Sabancı Holding’in ana stratejisinin temel unsurlarından biri olup, Topluluk bünyesinde geliştirilen tüm inovasyon ve iş geliştirme girişimleri sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele alınmaktadır.

Sabancı Holding İklimle İlgili Orta Vadeli Hedefler

Sabancı Holding, küresel ısınmanın endüstrileşme öncesi seviyelerin 1,5°C üzeri ile sınırlandırılması yönündeki bilimsel mutabakat doğrultusunda emisyon azaltım hedefleri belirlemiştir. Stratejik yatırımları önceliklendiren bir topluluk olarak, Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2025 yılına kadar %15 ve 2030 yılına kadar %42 azaltmayı taahhüt etmiştir. Sabancı Holding’in hedefleri, dünyanın bu alandaki önde gelen kuruluşlarından biri olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science-Based Targets Initiative-SBTi) 1,5°C yol haritasıyla örtüşmektedir.

Topluluk şirketleri, Kapsam 3 sera gazı emisyon hedeflerini belirlemeye başlamış ve bu hedeflerin bir kısmı SBTi onay sürecine dahil edilmiştir. Hâlihazırda, Sabancı Holding’in Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarının %60’ı SBTi değerlendirme sürecinde veya onay beklemektedir. Topluluk, yürüttüğü bu çalışmalarla çevresel hedeflerine yönelik kararlılığını ortaya koymaktadır.

Sabancı Holding’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Bağlantılı Alanlardaki Artan Yatırımları Sabancı Holding, sürdürülebilir faaliyet alanlarında büyümeyi önceliklendirerek daha düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemektedir. Topluluk bu taahhüdünü, 2022 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile bağlantılı alanlara yaptığı stratejik yatırımlarla bir üst seviyeye taşımıştır. Sabancı Holding, 2027 yılına kadar, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum başta olmak üzere, yeni ekonomi alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantılı faaliyetler için 5 milyar ABD doları sermaye harcaması ve operasyonel harcama yapmayı planlamaktadır.

Sabancı Ventures, Sabancı Holding’in kurumsal girişim sermayesi kolu olarak faaliyet göstermekte ve hem finansal hem de stratejik yatırımcıların ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Sabancı Ventures, Sabancı Holding şirketlerinin uzmanlığı, operasyonel mükemmeliyeti ve küresel ağından güç alarak kurduğu ticari ortaklıklarla değer yaratmaktadır. Şirket, Sorumlu Yatırım İlkeleri’nin (PRI) altı ilkesiyle uyumlu bir yatırım değerlendirme süreci yürütmektedir. Sabancı Ventures hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu raporun 63. sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik, Sabancı Holding’in ana stratejisinin temel unsurlarından biri olup, Topluluk bünyesinde geliştirilen tüm inovasyon ve iş geliştirme girişimleri sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele alınmaktadır. Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, çevresel ve sosyal faydalar sağlamada önemli bir rol oynayan çeşitli sektörlerdeki yatırımlarıyla açıkça görülmektedir.

Sabancı Topluluğu’nun 2023 yılında yaptığı sürdürülebilirlikle bağlantılı öne çıkan yatırımları:

• Sabancı Renewables, ABD merkezli bir güneş enerjisi tesisi olan Oriana Solar’ın hisselerinin tamamını, 232 MW güneş enerjisi ve 60 MW enerji depolama kapasitesine sahip bir yatırımla satın almıştır.

• Sabancı Renewables, 272 MW güneş enerjisi yatırımını içeren Cutlass Solar II Projesi için Advantage Capital aracılığıyla, toplamda 185 milyon ABD doları tutarında vergi kredili finansman sağlamıştır.

• Enerjisa Üretim, Aydın Bölgesi’nde toplam 250 MW kapasiteli YEKA-2 projeleri kapsamında 25,2 MW kapasiteli Akköy Rüzgar Enerji Santrali’ni (RES) tamamlayıp devreye almıştır. Ayrıca, toplam 185 MW kapasiteli enerji santrallerinin saha inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Yatırımlar, toplam 1.000 MW kapasiteli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projelerinin aşamalı olarak tamamlanması ve devreye alınması hedeflenmektedir.

• Enerjisa Üretim, mevcut santral kapasitesindeki artışla birlikte tamamladığı M&A kapsamında, yenilenebilir enerji gücü için ekstra 40 MW üretim kapasitesi sağlamıştır.

• Yapılan başvuruların ardından, toplam 500 MW rüzgar enerjisi üretim kapasitesi ve 500 MWh batarya depolama kapasitesine sahip üç ayrı depolama RES için ön lisanslar alınmıştır.

• Enerjisa Enerji, depolama sistemleri ile birlikte 287 MW güneş enerjisi elektrik üretim kapasitesi ve 255 MWh enerji depolama kapasitesinden oluşan Güneş Enerji Santralleri (GES) için ön lisans almıştır.

• Eşarj, Türkiye’nin 81 şehrine yayılan toplam 1.300’ten fazla yüksek hızlı DC şarj istasyonuyla önemli bir başarı kaydetmiştir. Şarj noktası sayısına göre, Eşarj yüksek hızlı şarjda %33’lük bir pazar payına sahiptir ve ülkenin en büyük DC şarj noktası işletmecisidir.

• Çimsa Afyon Tesisi’nde 52 milyon TL’lik bir yatırımla; Enerjisa Enerji ile ortaklaşa inşa edilen Afyon GES, operasyonlara başlamıştır. Bu girişim, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan dekarbonizasyon çabalarının stratejik bir parçasıdır.

• Münih Teknik Üniversitesi’nde Teknoloji Merkezi’nin açılması için 2,2 milyon avro yatırım yapılmıştır. Yeni merkez, gelişmiş yapı malzemeleri, kompozitler ve inşaat güçlendirme alanlarında yenilikçi ve çevresel ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini destekleyecektir.

•             Sabancı Building Solutions, Buñol fabrikasında bir GES projesi için 4,2 milyar avro yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu yatırım, şirketin karbon salınımını azaltma ve sürdürülebilir enerji uygulamalarını teşvik etme amacıyla yürüttüğü dekarbonizasyon girişiminin bir parçasıdır.

• Çimsa’nın Eskişehir tesisinde, 2024 yılında tamamlanması planlanan bir atık ısı geri kazanım tesisi yatırımı için duyuru yapılmıştır. Bu proje, Enerjisa Enerji ile ortak olarak başlatılmıştır.

• Sabancı Building Solutions, döngüsel ekonomi uygulamalarının bir parçası olarak atık malzemelerden sürdürülebilir yalıtım malzemeleri üreten İsviçre merkezli startup FenX’e yatırım yapmıştır.

• Temsa, Türkiye’nin ilk hidrojenle çalışan şehirlerarası otobüsünü geliştirmek için bir AR-GE projesi yürütmektedir.

• Pulsora’nın sürdürülebilir veri yönetimi yolculuğu, Sabancı Ventures’ın 20 milyon dolarlık Seri A fonlamasına katılmasıyla önemli bir destek almıştır.

Sürdürülebilirlik       

2023 yılında, Sabancı Holding’in ÇSY notu, sorumlu yatırım alanında dünyanın önde gelen değerlendirme şirketlerinden biri olan MSCI tarafından “A”dan “AA”ya yükseltilmiş, böylelikle dört yıl gibi kısa bir sürede dört puanlık artış kaydetmiştir.

Sabancı Topluluğu’nun İnsan ve Toplum Çalışmaları

Sabancı Topluluğu’nun temel stratejisinin ve faaliyetlerinin merkezinde yer alan unsurlardan bir diğeri, toplumsal yatırım programlarıdır. Sabancı Holding ve iştiraklerinin toplumsal yatırımlarının çıkış noktasında Topluluğun insanlara ve topluma öncelik verme taahhüdü yer almaktadır. Sabancı Topluluğu, SROI (Sosyal Yatırım Getirisi) değeri 1’in üzerinde toplumsal yatırım programları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Sabancı Holding, hem Holding hem de Topluluk şirketleri düzeyinde verdiği kurumsal destekler, geliştirdiği/dahil olduğu toplumsal projeler ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi çeşitli inisiyatiflerle toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk kampanyası olan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, Sabancı Holding’in bu kapsamdaki çalışmalarının öne çıkan örneklerinden biridir. Seferberlik kapsamında bu yıl, Güney Anadolu’da 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin yıkıcı etkilerini hafifletmeye odaklanılmıştır. Topluluk şirketlerinin katılımıyla afet bölgesine pozitif etki edecek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu raporun 61. sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmaların yanı sıra, Topluluk bünyesinde yer alan Sabancı Vakfı da tüm bireylerin haklarından eşit şekilde yararlandığı bir toplum inşa etme vizyonuyla değer üretmektedir. Vakıf, çalışmalarını; eğitim, toplumsal değişim, kültür ve sanat gibi kilit alanlarda gerçekleştirmektedir. Sabancı Vakfı, kadınlara, gençlere ve engelli bireylere yönelik önemli inisiyatifler geliştirmekte, hayata geçirdiği programlarda kapsayıcılığa, fırsat eşitliğine ve eşit haklara öncelik vermektedir. Sabancı Vakfı hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu raporun 109. sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi, dünyanın önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer alma vizyonu ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla 24 yıldır toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm üretmeye odaklı, sürekli gelişime açık, özgüvenli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye bu raporun 115. sayfasından ulaşabilirsiniz.

ÇSY ile İlgili Endeks Yönetimi ve Paydaşlarla İletişim

2023 yılında, Sabancı Holding’in ÇSY notu, sorumlu yatırım alanında dünyanın önde gelen değerlendirme şirketlerinden biri olan MSCI tarafından “A”dan “AA”ya yükseltilmiş, böylelikle dört yıl gibi kısa bir sürede dört puanlık artış kaydetmiştir. Holding ayrıca BIST’te işlem gören ve Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 25 Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmuştur. Sabancı Holding, CDP İklim Değişikliği Küresel A Listesi’nde yer alarak CDP Su programlarında toplam puanını A-’ye yükseltmiştir. Ayrıca CDP İklim Değişikliği Programı’na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinden dokuzu A veya A- notlarıyla liderlik kademesine yükselmiştir.

Sabancı Holding, 50’den fazla şirketin dahil olduğu Refinitiv ÇSY Değerlendirmesi “Yatırım Holdingleri” kategorisinde “Mükemmel Performans” seviyesine karşılık gelen “A” derecesini elde etmiştir. Holding, Sustainalytics’in değerlendirmesinde ise “Çeşitlendirilmiş Finansal Hizmetler” kategorisinde “Düşük ÇSY Risk” grubunda değerlendirilmiş ve böylece ÇSY alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasına girmiştir. Sabancı Holding ayrıca, 2023 yılında bir kez daha Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dahil olmuştur. Topluluk, Türkiye’den endekse giren tek holding şirketidir.

Sabancı Holding, kurum bünyesindeki ÇSY çalışmalarının yanı sıra; çevresel ve sosyal politika çerçevelerinde ilerlemeyi teşvik eden, yerel/uluslararası sürdürülebilirlik platformlarının ve girişimlerinin aktif bir katılımcısıdır.

Sabancı Topluluğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 30% Club Türkiye ve CNBC ESG Konseyi üyesidir. Topluluk ayrıca, Türkiye’nin ekonomisinin daha sürdürülebilir bir modele dönüşme sürecini hızlandırmak ve toplumun ve ekonominin sürdürülebilirlik risklerine karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yerel dernekleri ve komiteleri desteklemektedir. Sabancı Topluluğu bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde etkin bir rol oynayan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)’nin çeşitli komisyon ve çalışma gruplarında üst düzeyde temsil edilmektedir.