Brisa

Sanayi Grubu şirketleri 2019 yılında da, inovasyonun ticarileştirilmesi, yalın uygulamalar, ileri veri analitiği ve Endüstri 4.0 ile bulundukları sektörlerde ülkemize liderlik edecek başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir.

DÖVİZ BAZLI GELİRLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ 

Brisa, 2019 yılında döviz bazlı gelirlerini önemli oranda artırarak Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etmiştir.

Brisa, Türkiye’de nihai tüketiciye ulaşan her üç lastikten birinin sağlayıcısıdır.

Akıllı Kültür yol haritası ve Dijital Dönüşüm Yolculuğu ile kurum çapında kültürel değişime odaklanılmıştır.

2019 yılı öncelikleri

2019 yılı boyunca Sanayi Grubu, ana iş kollarında iş güvenliği, kalite, verimlilik, işletme sermayesi ve nakit yönetimine odaklanırken; sağlıklı büyümeye, yetkinliklerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine, yeni teknolojilere ve yeni iş birliklerine imza atmıştır. 2019 yılında dinamik portföy yönetimi hedefi doğrultusunda bazı iş alanlarından çıkış kararı alınırken, diğer iş kollarında yatırımlarla büyüme gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de nihai tüketiciye ulaşan her üç lastikten birinin sağlayıcısı olan Brisa; insana yakınlığı, yenilikçiliği, teknolojisi ve dengeli finansal yapısıyla istikrarlı bir şekilde yatırımlarını hayata geçirmiştir. 

2019 yılında Brisa, üretim başarısını kanıtlamış İzmit fabrikası, yatırımlarını tamamlayarak sektörde bir ilk olarak sunulan ve akıllı uygulamalarla donatılan Aksaray fabrikası, Ar-Ge Merkezi ve aktif olduğu pazarlarda aldığı doğru aksiyonlarla finansal dalgalanmaları yönetmiştir. İç pazarda tartışılmaz liderliğini bir kez daha gösteren Brisa, uluslararası pazarlarda Lassa markasıyla üç kez ihracat rekoru kırmıştır. 

Brisa daralan ve dalgalanan pazar koşullarında yurt içi liderliğe odaklanırken, yurt dışı pazarlardaki varlığını güçlendiren Grup, önceki yıla göre ihracat gelirlerini TL bazında %38 oranında artırmıştır.

2019 yılı performansı

2019 yılında Brisa’nın iç pazardaki güçlü varlığı ve uluslararası pazarlarda artan satış hacmi neticesinde yıllık toplam satış cirosu önceki yıla göre %19 artışla 3,6 milyar TL’ye ulaşmış, dönem faaliyet kârı ise 382,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Brisa, 2019 yılı ihracat odağı ile ABD doları bazlı cirosunu geçen seneye göre %16 civarında artırmıştır. Şirket, operasyonel kârlılığa ek olarak 2019 yılında bilanço ve nakit yönetimine odaklanmıştır. Başarılı işletme sermayesi yönetimi sonucunda, alacakların tahsilatlarındaki başarı ile birlikte işletme sermayesi döngüsü 23 gün iyileşmiştir. Bu bağlamda başarılı nakit ve borçluluk yönetimi ile net borç 1,2 milyar TL seviyesine inmiştir.

Teknoloji ve yatırımlar

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirme misyonu

Brisa, üretim ve satış ekseninin yanına hizmet odağını da ekleyerek Otopratik ağını yaygınlaştırmış, Enerjisa Enerjisa iştiraki Eşarj ile satış noktalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmak üzere bir iş birliğine imza atmıştır.

Brisa’nın dijital dönüşüm yolculuğu

Brisa, dijital çağa hazır bir kurum yaratmak üzere kendisi ve iş ortaklarını odağına alan bir kültür dönüşümü içerisindedir. Teknolojiye yatırım yaparak sektörde uzun yıllara dayanan liderliğini güçlü ürünler ve yeni nesil hizmetlerle derinleştirmektedir. Akıllı Kültür yol haritası geniş katılımla farklılıklardan beslenerek hazırlanmış ve öncelik olarak dönüşüm sürecinde çalışanların en yüksek katkıyı sunmaları için uygun iklimin oluşturulması belirlenmiştir. 

Dijital Filo çağı

Brisa yenilikçi ve teknolojik hizmetleriyle müşterileri için Dijital Filo çağını başlatmıştır. Ticari müşterilere sunulan dijital lastik basınç takibi ve sürüş destek sistemleri ile filolarda verimlilik, güvenlik ve kârlılık artışı sağlayarak müşterilerine katma değer sunmaya devam etmiştir. 

İnsan

Brisa, çalışanlarının hayatlarının içinden sahici ve samimi cesaret hikayelerini “Cesaretle Yol Alırız” ve “Biz de Cesaretle Yol Alırız” isimleriyle iki ayrı kitapta derlenmiştir. Satış gelirleri, Anadolu’da 500 çocuğun okullarına güvenle gidebilmeleri için ulaşım bursu olarak sunulmuştur. 

Brisa Akademi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edilmiştir. Böylece sektörün gelişimine sunduğu katkıyı derinleştirmiş ve kurumsal üniversite yaratma kararlılığını sergilemiştir.

Brisa, Lassa markası ile “Yola Sağlam Çıkanlar” dijital iletişim çalışmaları ile zorlu şartlarda çalışan uzun yol şoförlerinin sağlıklı şekilde yol almalarına destek olmuştur.

2020 yılı öncelikleri ve sektörel strateji

Sanayi Grubu, önümüzdeki dönemde bir taraftan Endüstri 4.0, dijitalleşme, ileri veri analitiği ve yapay zeka temelli robotik çalışmalar gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak mevcut faaliyetlerinde rekabetçiliğini artırırken, diğer taraftan elektromobilite ve malzeme bilimindeki yetkinliklerini kullanarak enerji depolama, basılabilir esnek devreler, ince film teknolojileri gibi katma değeri yüksek işleri değerlendirerek geleceği şekillendirme vizyonunu hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Brisa, 2020 yılında uluslararası pazarlarda Lassa markası ile varlığını derinleştirmeyi, yurt içinde hızlı, esnek ve müşteri odaklı hizmet çözümleri geliştirerek tartışılmaz liderliğini daha da ileri taşımayı, nakit yönetimine odaklanarak tüm paydaşlarına değer sunmayı, iç süreçlerini ve kültürünü dönüştürürken müşterilerine de teknoloji yatırımları ile katma değer sunmayı hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi için:
http://www.brisa.com.tr/

 • GENEL MÜDÜR

  Haluk Kürkçü

 • ADRES

  Alikahya Mevkii 41310 İZMİT

 • TELEFON

  +90 262 316 40 00

 • FAKS

  +90 262 316 40 40

Web Sitesine Git