Kısaca Sabancı Topluluğu

Paydaşları için değer yaratmaya devam eden Sabancı Holding’in Topluluk vaadi: “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz”

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), Türkiye’nin önde gelen holding şirketlerinden olup, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla başta bankacılık, finansal hizmetler, enerji ve iklim teknolojileri, sanayi, yapı malzemeleri ve dijital olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyette bulunmaktadır.

Sabancı Holding, Topluluk şirketlerinin uygun rekabet koşullarıyla kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini teminen finans, strateji, iş geliştirme, hukuk, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik fonksiyonlarını koordine etmekte ve desteklemektedir. Holding, ayrıca, Sabancı Topluluğu genelinde geçerli olan yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim uygulamalarını belirlemekte ve takip etmektedir.

Sabancı Holding; İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Grup Başkanı (CFO), Stratejik İş Kolu Başkanları ve fonksiyonel Grup Başkanlarının yer aldığı üst düzey yöneticilerden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yürütme Kurulu temel olarak önemli sermaye dağılımı kararlarından sorumludur ve Holding’in nihai karar verici organı olan Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.

Sabancı Holding’in Topluluk vaadi, sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimler ile Türkiye’yi ve dünyayı birleştirmek olup Sabancı Holding bu vaadi ile paydaşlarına değer yaratmak için çalışmaktadır. Sabancı Topluluğu şirketleri, 2023 yıl sonu itibarıyla 14 ülkedeki yatırımları ve 60 bini aşkın çalışanıyla ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktadır. Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında Ageas, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Materials ve Skoda gibi dünyanın önde gelen şirketleri yer almaktadır. Sürdürülebilirliği, temel odak noktalarından biri olarak kabul eden Sabancı Topluluğu, bu kapsamda, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ve sıfır atık hedefini benimsemiştir.

Sabancı Holding, Türkiye’de menkul kıymetler piyasasının düzenleyici kuruluşu olan Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olup payları 1997 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Sabancı Ailesi, Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu oluşturmakta iken, Holding’in sermayesini oluşturan paylarının %50,47’si halka açıktır. 2023 yıl sonu itibarıyla, Sabancı Holding ve halka açık 11 bağlı ortaklığının payları Borsa İstanbul’un toplam piyasa değerinin %5’ini oluşturmaktadır. 2023 yılında Sabancı Topluluğu 811 milyar TL kombine net gelir ve 15 milyar TL konsolide net kâr elde etmiştir.