Yeni Neslin Sabancı’sı

Yeni Neslin Sabancı’sı olarak adlandırdığımız yeni stratejik yol haritamız, dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim koşullarını vurgulamakta ve her geçen gün “yeni” kavramının değiştiği dünya koşullarına Sabancı Topluluğu olarak en hızlı ve iyi şekilde adapte olma hedefimizi içermektedir.

Sabancı Topluluğu, 90 yılın üzerinde tecrübesi olan, kendi sektöründe ve ülkemizde lider konumda şirketleri olan, dünyaca ünlü şirketlerle güçlü ortaklıklar kurmuş ve bu ortaklıkları başarılı bir şekilde uzun yıllardır sürdüren, kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve stratejik portföy yönetimine sahip bir Topluluk’tur.

Sabancı Topluluğu olarak misyonumuz; rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan “stratejik bir portföyü” paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmektir.

Yeni Neslin Sabancı’sı olarak adlandırdığımız yeni stratejik yol haritamız, dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim koşullarını vurgulamakta ve her geçen gün “yeni” kavramının değiştiği dünya koşullarına Sabancı Topluluğu olarak en hızlı ve iyi şekilde adapte olma hedefimizi içermektedir.

Yeni Neslin Sabancı’sını oluşturan stratejik önceliklerimiz üç önemli inisiyatiften oluşmaktadır:

  • Dinamik Portföy Yönetimi
  • Teknoloji ve İleri Veri Analitiği
  • Yetenek Yönetimi

Rekabet ortamının teknolojiyle tamamen değiştiği günümüz koşullarında, şirketlerimizin büyüme potansiyelini artırırken aynı zamanda nakit yaratması ve Sabancı Topluluğu portföyünün dinamik bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Teknolojiyi ve ileri veri analitiğini, rekabet avantajı elde edebilmek için Sabancı Topluluğu’nda her şirket ve fonksiyona entegre etmek vizyonumuz çerçevesinde; mevcut sermayemizi verimli kullanırken veri analitiğine, dijitalizasyona ve teknolojiyle hızlı şekilde büyüyen sektörlere yatırım yapmak hedeflenmektedir.

Son olarak, “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonunu hayata geçirecek ve fark yaratmamızı sağlayacak alan kültürel dönüşüm ve insana yapılan yatırımdır. Sabancı Topluluğu olarak yetenek yönetimi uygulamalarımızın hedefi; bireylere bir amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlayarak, Sabancı Topluluğu’nu mevcut ve potansiyel çalışanlarımız için “En Çok Tercih Edilen İşveren” yapmaktır.

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu ve yukarıda belirtilen stratejik öncelikler çerçevesinde tanımlanan kültür tanımı ve tüm Sabancı çalışanlarından beklenen olmazsa olmaz davranışları ifade eden değerler aşağıda açıklanmaktadır:

“Yeni Neslin Sabancı”sı Kültürü:

  • Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini odağına koyan,
  • Farklı görüşlere değer veren ve kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen,
  • Yenilikçiliğin öncüsü olan,
  • Hata yapmaktan korkmayan, bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp, öğrenen,
  • Uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan

bir kültürdür.