Çevre

Kurumsal Çevre Politikamız

• Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.

• İşletmelerimiz arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.

• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için iş faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.

• Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.

• Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamayı hedefleriz.

• Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.

• Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

Topluluk İçi Çevre Politikası Gereklilikleri

• Çevre yasası, diğer yasal şartlar ve mevzuatlara uyum gösteririz.

• Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.

• Çevresel etkilerimizi belirleriz.

• Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz.

• Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.

Uygulamalarımızda sistematik bir yaklaşım benimser, işletmelerimiz arasında sinerji yaratırız.

• İşletme standartlarımızı proaktif bir yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz dâhil herkesin uygulamasını sağlarız.

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.

Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.

• Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.

• Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

• Ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.

• Yeşil alan yatırımlarında uluslararası standartlara uyarak biyoçeşitlilik kaybını engellemeyi hedefleriz.

• Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, anlaşılabilir bilgiye erişimi kolaylaştırırız.