Eğitim

Sabancı Vakfı’nın var olma nedeni “Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak” doğrultusunda topluluğumuz; okul, yurt, kütüphane gibi kalıcı eserleri toplumumuzun hizmetine sunmakta, eğitim bursları, konferans seminer ve eğitim programları ile toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİM KURUMLARI

Sabancı Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen 39 yıl süresince, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde 39 Eğitim Kurumu, 20 Öğrenci Yurdu,  4 Kütüphane, 17 Öğretmenevi ve en görkemli yatırımı olan Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek toplumun hizmetine sunmuştur.

Sabancı Vakfı, kalıcı eserlerde daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu ve İş Okulu’nun ABD’deki Perkins Körler Okulu ile başlattığı işbirliğini 2013 yılında da sürdürmüştür. Van’da depremi sonrasında, şehirdeki yeniden yapılanmayı göz önüne alınarak yeniden yaptırılan Hacı Ömer Sabancı İlkokulu ve Ortaokulu ve, Mardin’de yaptırılan Mardin Sabancı Kız Yurdu, 2013 yılında Vakfın kalıcı eserleri arasına eklenmiştir.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Topluluğu, 1994 yılında Sabancı Vakfı önderliğinde bir “dünya üniversitesi” kurmaya karar vermiştir. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları sırasında tek bir üniversiteyi model olarak seçmek ya da farklı örnek ve uygulamaları taklit etmek yerine, yeni ve özgün bir üniversite tasarımı yaratılmıştır. 1999 yılında kapılarını öğrencilerine açan Sabancı Üniversitesi, bugün pek çok üniversite tarafından örnek alınmaktadır.

Sabancı Üniversitesi, 2012 Ekim ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi” sıralamasında ilk sırada yer almıştır. 2013 yılında tekrarlanan sıralamada, Sabancı Üniversitesi 84 olan puanını 85,8’e çıkararak ve Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Vakıf Üniversitesi unvanını korumuştur. Bu endeks, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere toplam beş boyuttan oluşmaktadır.

BURSLAR

Kurulduğu 1974 yılından bu yana, üniversite öğrencilerine 40 binin üzerinde burs sağlayan Sabancı Vakfı’nın karşılıksız burslardan her yıl faydalanan öğrenci sayısı 1.300’ün üzerindedir.

Sabancı Vakfı, her yıl Lisans Yerleştirme Sınavı’nda üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan "Üniversiteye Giriş Bursu" yanı sıra Lisans Yerleştirme Sınavı’nda üstün başarı gösteren "Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler" ile "Engelli Öğrencilere" de burs sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği yaratılmasına destek vermektedir. Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam etmektedir.

Ayrıca 2009 yılıdan itibaren VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.'nin şartlı bağışı ile başlatılan "Sabancı Vakfı-Vista Bursu" ile Turizm Meslek Yüksekokuluu öğrencilerinin eğitimine destek olunmaktadır.

SEMİINER, KONFERANS VE PROGRAMLAR

Sabancı Vakfı “Kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkıda bulunmak” amacıyla hibe programları, ortaklıklar, seminer ve diğer faaliyetler aracıyla destek vermektedir.

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini, Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklemektedir. Program kapsamında, bugüne kadar toplamda 7 milyon TL hibe ile desteklenen 37 proje, 72 ilde faaliyet uygulamıştır ve önemli ulusal düzeyde etkiler yaratmıştır.

Sabancı Vakfı 2006 yılından beri çok ortaklı çalışmalar ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik uzun soluklu programların destekçisi olmuştur. Sabancı Vakfı aralarında Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları, İçişleri Bakanlığı ve Sabancı Üniversitesi'nin de bulunduğu "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" kapsamında 2006-2010 yılları arasında 6 ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) 1,6 milyon dolarlık destek sağlamıştır.

Sabancı Vakfı desteği ile uygulanan programlarının ikincisi olan “Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women), Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile yürütülecektir. Yeni BMOP kapsamında 2012-2015 yılları arasında 11 ilde (Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Ordu) 2 milyon dolarlık bir destek sağlanacaktır.

Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar Programı ile Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda farkındalık yaratmak, daha duyarlı ve aktif vatandaşlar olmaları yönünde teşvik ederek onlara ilham vermeyi amaçlamaktadır. Vakıf, Fark Yaratanlar Programı ile sıra dışı kişilerin olağanüstü etkilerini Türkiye ile paylaşarak toplumsal potansiyelin gelişimini sağlama ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarma yolunda özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler yaratmaya odaklanmaktadır.

2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri; sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu kuruluşu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla bir araya getirerek, vakıflar ve sivil topluma alanındaki yeni yaklaşımlar konusunda bilgi paylaşımına imkan vermektedir.

Sabancı Vakfı ayrıca farklı toplumsal ihtiyaçlara yönelik katkılarda da çalışmalarıyla katkıda bulunmaktadır. Farklı alanlarda sağlanan bu katkılar arasında; Okul Liderliği Eğitim Programı, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sivil Toplum Endeks Projesi, Beslenme Projesi, Eğitime Destek Kampanyası, Hakkâri Toplum Hizmetleri Otobüsü, Katılımcı Yerel Kalkınma Konferansı ve Engelli Gençlik Festivali bulunmaktadır.

YANGIN VE DEPREM EĞİTİM MERKEZİ

İlköğretim çağındaki çocuklara yangın, deprem gibi felaketlerden korunma eğitimi vermek ve sigorta bilincini yerleştirmek amacıyla Aksigorta, 1996 yılında Türkiye’nin ilk Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi’ni (YADEM) hizmete açmış; daha sonra 2006 yılında Şişli Belediyesi Bilim Merkezi Vakfı’na bağışlamıştır.

Türkiye’de sigorta bilincini yükseltmeyi kendine misyon edinen Aksigorta, AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ile yarattığı sinerji sonucu ortaya çıkan “Hayata Devam Türkiye” sosyal sorumluluk projesi ile deprem, sel ve diğer doğal afetler öncesinde ve esnasında yapılması gerekenler hakkında toplumu bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 2013 yılında, dördüncü etabı tamamlanan proje kapsamında 55 il ve 174 ilçe ziyaret edilerek toplam 5,4 milyon kişiye ulaşılmıştır.