Güler Sabancı

Güler Sabancı

Yönetim Kurulu Başkanı

Güler Sabancı, İstanbul’da doğmuş, ortaokul ve lise öğrenimi TED Ankara Koleji’nde, yükseköğrenimini de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Sabancı Topluluğu şirketlerinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olan Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Güler Sabancı, European Roundtable for Industry gibi birçok kuruluşun ilk kadın üyesidir. MIT Energy Initiative’in Uluslararası Danışma Kurulu’nda ve Columbia Business School Danışma Kurulu’nda ve Trilateral Commision’da görev almaktadır. Ayrıca Güler Sabancı 2012-2018 yılları arasında UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.