Komiteler

Denetim Komitesi

Ahmet ERDEM
Hayri ÇULHACI

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi​

Mehmet KAHYA
Suzan Sabancı DİNÇER
Serra SABANCI
Saime Gonca ARTUNKAL
Şerafettin Karakış

Riskin Erken Saptanması Komitesi​

Hayri ÇULHACI
Suzan Sabancı DİNÇER
Serra SABANCI
Saime Gonca ARTUNKAL

Sürdürülebilirlik Komitesi​

Ahmet ERDEM
Hayri ÇULHACI
Mehmet KAHYA