Üst Yönetim

Faruk Bilen
Danışman
Mevlüt Aydemir
Danışman
Ömer Bozer
CEO Danışmanı
Nedim Bozfakıoğlu
Genel Sekreter
Bülent Bozdoğan
Denetim ve Uyum Yönetimi Başkanı
Levent Demirağ
Mali İşler, Muhasebe ve Hukuk Bölüm Başkanı
Ahmet Güzeltuna
Çalışma İlişkileri Baş Müşaviri
Berrin Yılmaz
Direktör - İnsan Kaynakları
Fezal Okur
Direktör - Strateji ve İş Geliştirme
Filiz Karagül Tüzün
Direktör - Kurumsal İletişim
Gökhan Eyigün
Direktör - Strateji ve İş Geliştirme
Güven Oktay
Direktör - Uyum Yönetimi
İlker Yıldırım
Direktör - Muhasebe
Olcay Gürdal
Güvenlik Koordinatörü
Ömer Faruk Gönener
Direktör - Center Yönetimi
Ruba Unkan
Direktör - Hukuk İşleri
Şerafettin Karakış
Direktör - Mali İşler
Taner Aytan
Direktör - Denetim ve Etik İnceleme
Vecih Yılmaz
Direktör - Planlama, Raporlama ve Finansman