Güler Sabancı

Yönetim Kurulu Başkanı

Erol Sabancı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Suzan Sabancı Dinçer

Yönetim Kurulu Üyesi

Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Saime Gonca Artunkal)

Yönetim Kurulu Üyesi

Serra Sabancı

Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Alper

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Ahmet Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete Başol

Yönetim Kurulu Üyesi

Nafiz Can Paker

Yönetim Kurulu Üyesi